Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Gezin Totaal

Gezin Totaal

In het kort

 • Voor gezinnen met kinderen tussen 0-18 jaar
 • De focus ligt op het gehele gezin
 • Is er om uithuisplaatsingen te voorkomen
 • Met het gezin en professionals werken aan hun hulpvraag
 • Gezinsleden krijgen de regie terug over hun leven

Wat is Gezin Totaal?

Gezin Totaal is een behandelprogramma dat gericht is op het hele gezin. Het is een ambulante hulpvorm en kan dus thuis of op een leefgroep plaatsvinden. Het doel van Gezin Totaal is uithuisplaatsingen van kinderen en jongeren voorkomen. Of als er al wel een uithuisplaatsing is toewerken naar een volledige of gedeeltelijke thuisplaatsing. Door met het hele gezin te werken groeit iedereen toe naar de nieuwe situatie. De leefgroep dient nu als een tijdelijke en veilige plaats voor als het thuis even niet gaat.

Voor wie is Gezin Totaal?

Gezin Totaal is voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Ze hebben te maken met complexe problematiek waardoor de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt. Aanmelden kan al bij de eerste signalering van deze problemen. Gezinspatronen zitten dan namelijk nog niet helemaal vast. Vaak kan dan met Gezin Totaal een uithuisplaatsing voorkomen worden. Gezin Totaal is ook geschikt voor gezinnen die al langer problemen ondervinden. Soms heeft er al een uithuisplaatsing plaatsgevonden. Dan werken we met dit behandelprogramma toe naar een snelle terugkeer naar huis. Na Gezin Totaal kan het gezin weer op een zelfstandige manier verder. Het beste 'thuis' is in samenspraak gekozen en gerealiseerd.

Waarom het hele gezin?

Bij iHub vinden we dat het hele gezin onderdeel hoort te zijn van een behandelingprogramma. We werken vanuit de overtuiging dat het gezin er altijd blijft voor het kind. Het is daarom belangrijk dat het hele gezin meeverandert. Maar ook de andere personen in hun omgeving. Dit noemen we het netwerk. Als dit niet gebeurt, is er een grote kans dat de jongere in het oude gedrag terugvalt. Daarnaast begeleiden we ouders zodat ze weer sterk in hun schoenen staan. Door met het hele gezin te werken kunnen we het kind of de jongere weer goed op weg helpen.

 • Het hele gezin staat centraal, niet alleen het kind;
 • Iedereen voelt zicht veilig en komt tot rust;
 • Het gezin en het netwerk doen zelf wat ze kunnen;
 • Krachten en mogelijkheden staan voorop;
 • Wat thuis kan gebeurt thuis;
 • Het gezin, en alle levensgebieden eromheen hebben aandacht;
 • Het netwerk van het gezin is blijvend en duurzaam, iHub is tijdelijk;
 • Het gezin heeft binnen 2 weken perspectief;
 • Kinderen hebben recht op onderwijs;

Gezinsverkenning

We kijken samen met alle gezinsleden wat het gezin nodig heeft. Dit doen we op basis van gezinsverkenning. De gezinsverkenning vindt plaats in een huis van iHub. Gedurende die tijd werken de professionals samen met het gezin om te onderzoeken wat de hulpvraag is. Ook wordt er gekeken naar wat er al wél goed gaat in het gezin, en waar ze goed in zijn. Aan de hand van activiteiten uit het dagelijks leven bekijken we wat nodig is om het gezin te helpen. Er wordt contact gezocht met het onderwijs van de kinderen, om het beeld compleet te maken. Maar ook om tot afstemming te komen over de komende periode. Aan de hand van activiteiten uit het dagelijks leven wordt er in samenspraak bepaald wat het gezin nodig heeft.

Aanpak

Met Gezin Totaal werken we volgens een stappenplan van 6 stappen. Vanaf de aanmelding wordt er toegewerkt naar een werkbaar toekomstplan waar het gezin zelfstandig mee verder kan.

 1. Aanmelding: Aanmelden voor Gezin Totaal vindt plaats via een gecertificeerde instelling (GI) of wijkteam.
 2. Beoordeling: De aanmelding komt binnen bij iHub. De plaatsingsfunctionaris en de gedragswetenschapper beoordelen de aanmelding. Zij nemen daarover contact op met de aanmeldende partij (GI of wijkteam).
 3. Voorbereiding: In de voorbereiding van de gezinsverkenning doen de hulpverleners van GezinTotaal een intake en plannen we een aantal huisbezoeken.
 4. Gezinsverkenning: De gezinsverkenning duurt een week en vindt plaats op een iHub-locatie. Tijdens deze week verwachten we dat alle gezinsleden vrij van werk en school zijn. De verkenning helpt het gezin inzicht te krijgen in hun krachten. We kijken naar wat er goed gaat, maar ook naar belemmerende omstandigheden in de thuissituatie. We gaan zonder oordeel over eerdere gebeurtenissen de gezinsverkenning in.
 5. Vorming: De hulpvraag is samen met het gezin bepaald tijdens stap 4. Vervolgens is het belangrijk om helder te krijgen wat het gezin nodig heeft om verder te kunnen. Per gezin bekijken we waar we naar toe kunnen werken. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  - Het gezin kan verder zonder hulp;
  - Het gezin krijgt thuis ondersteuning;
  - Het gezin heeft meer ondersteuning nodig dan alleen thuis. Dan kijken we naar een passend alternatief.

  Het behandelaanbod is breed. We bekijken altijd samen met het gezin wat passend is. De begeleiders zijn gemiddeld 6 uur per week betrokken bij een gezin. Iedere 6 weken is er een evaluatie met het gezin en alle betrokkenen. We bekijken dan of de geboden hulp voldoende is om als gezin zelf verder te gaan.
 6. Toekomst: Het doel is dat het gezin binnen 6 maanden weer zelfstandig verder kan. Soms is er na deze 6 maanden nog wel hulpverlening nodig. Deze hulp wordt in overleg vormgegeven.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.