Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Aanmeldinformatie voor jongeren en ouders

Aanmeldinformatie voor jongeren en ouders

In het kort

  • Op deze pagina vind je informatie over aanmelden voor iHub familiezorg.
  • Je wordt door de verwijzer voor onze zorg aangemeld door middel van een verwijsbrief.
  • Een uitzondering hierop is Fiom: hiervoor heb je geen verwijzing nodig en kun je zelf een afspraak maken.
  • Lees ook meer over de vergoeding van onze zorg.
  • Ben je verwijzer en wil je iemand aanmelden? Ga dan naar onze aanmeldpagina.

Verwijzing

iHub familiezorg biedt specialistische jeugdhulp en jeugd-ggz. Deze hulp is toegankelijk met een verwijzing. Een verwijzing wordt ook wel een verwijsbrief genoemd. In een verwijsbrief staat informatie die voor iHub belangrijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Zoals de reden voor de verwijzing en je medische achtergrond.

Wie kunnen er verwijzen naar iHub familiezorg?

  • Het wijkteam in jouw gemeente
  • De huisarts
  • POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg)
  • Jeugdbescherming (vanuit een onder toezichtstelling)
  • Jeugdreclassering

Aanmelding

De verwijzer zorgt ervoor dat iemand wordt aangemeld bij iHub familiezorg. Wat er daarna gebeurt, lees je op de pagina: