Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Wegwijzer klachten

Wegwijzer klachten

Niet tevreden?

Deze informatie is bedoeld voor jongeren - en hun (pleeg)ouders/ opvoeders - die jeugdhulp, jeugd-ggz of onderwijs van iHub ontvangen. Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van onze hulpverlening en ons onderwijs. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze hulp te blijven verbeteren. Daarom gaan we graag met je in gesprek als je niet tevreden bent of een klacht hebt. Hieronder lees je welke stappen je kunt zetten.

 1. Gesprek met medewerker
  We vragen je eerst je klacht met de betrokken medewerker te bespreken.
 2. Gesprek met leidinggevende of directeur
  Soms kom je er met een medewerker niet uit. We vragen je dan contact op te nemen met de leidinggevende van de locatie. Dit kan een afdelingscoördinator, locatiemanager of schooldirecteur zijn. We kijken dan samen wat we kunnen doen om je klacht op te lossen.
 3. Gesprek met regiodirecteur
  Heeft ook dit niet het gewenste resultaat? Zoek dan schriftelijk contact met de regiodirecteur. Dit kan op twee manieren:
 • Een mail sturen naar klachten@ihub.nl;
 • Een brief sturen naar iHub, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM in Rotterdam.

Vermeld hierbij graag de volgende informatie: dan de volgende informatie:

 • Je contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Over welke regio/locatie/afdeling het gaat;
 • De periode van de klacht;
 • Over wie de klacht gaat;
 • Waar de klacht over gaat;
 • Wat er al is gedaan om de klacht op te lossen.

De regiodirecteur gaat dan met je in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven. Na de behandeling van de klacht ontvang je een schriftelijke beslissing. Daarin wordt opgenomen of en welke maatregelen er worden getroffen.

Klachtencommissie

Je kunt er ook voor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Hiervoor gelden wettelijke regels en klachtenregelingen. Daarin staat hoe je een klacht kunt indienen. Ook cliënten van achttien jaar en ouder kunnen bij ons terecht met een klacht. Wat zij kunnen doen staat ook beschreven in onze klachtenregeling(en).

*Horizon, Altra en Opvoedpoli zijn van naam veranderd. Binnenkort vind je hier de nieuwe klachtenregeling van iHub familiezorg.

Geschillencommissie

Als de schriftelijke reactie een klacht onvoldoende wegneemt kan de cliënt ook bij de Geschillencommissie Zorg terecht.

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Je kunt voor hulp bij het opsturen van je klacht ook terecht bij een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Bij een klacht over onderwijs kun je terecht bij de schoolvertrouwenspersoon. De contactgegevens kun je vinden in de schoolgids op de website van de schoollocatie.

De Nieuwe Kans en Bon Sjans

Klachten over De Nieuwe Kans en Bon Sjans? In hun klachtenregeling lees je hoe je een klacht kunt indienen.