Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)

JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)

In het kort

  • We richten ons eerst op de WIE dan de WAT
  • Een steunfiguur en vertrouwenspersoon uit de eigen omgeving
  • Wordt door een jongere zelf gevraagd
  • Treedt op als vertegenwoordiger van de jongere, met de jongere
  • Gelijkwaardige samenwerking tussen de JIM en de professional(s)
  • Samenbrengen van de expertise van de professional en de expertise van het systeem

Wat is JIM?

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Het is iemand uit de eigen omgeving. Een JIM wordt door de jongere zelf gevraagd om mentor te worden. Het is iemand die voor de jongere klaarstaat, waar ze heen kunnen gaan voor advies en ondersteuning. Of zomaar, omdat het fijn is om met iemand te kunnen praten. Iemand die de jongere inspireert, adviseert, energie geeft, ondersteunt en indien nodig kan confronteren. De jongere mag zelf invullen waar hij de JIM voor wil gebruiken.

JIMs kunnen jongeren dus op meerdere manieren ondersteunen. Hoe de steun van een JIM eruitziet is maatwerk.

Een JIM draagt bij door met een andere blik te kijken naar bepaalde situaties en kent meestal de dynamiek van het gezin omdat het iemand is uit het eigen netwerk.

JIM-aanpak

Een jongere kiest iemand uit de eigen omgeving als JIM. Als de jongere iemand heeft gevraagd gaat de betrokken hulpverlener in gesprek met de JIM. Er wordt dan gekeken naar de hulpvraag. Het gesprek is er ook om uitleg te geven en vanuit daar te komen tot een weloverwogen antwoord op de JIM-vraag van de jongere.

Dan volgt de JIM-installatie. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over communicatie en wie welke verantwoordelijkheden en taken heeft. Vanaf dat moment is er een JIM. Dat vieren we op gepaste wijze met het gezin en de JIM! Samen kijken we aan wat voor soort steun er behoefte is en wat haalbaar is.

Met zijn allen willen we dat het weer goed gaat met de jongere. De JIM is een steunfiguur en werkt samen met het gezin en de professionals. Dit geeft vervolgens de gelegenheid aan de professional om vanuit hun expertise te behandelen. De hulpverlening verdwijnt of verandert maar de JIM blijft. Daarmee is het werken met JIM een duurzame interventie.

iHub maakt JIMpact

Na enkele jaren van lokale initiatieven en samenwerkingen is de JIM-aanpak sinds 14 juni 2023 landelijk beschikbaar met JIMpact. Dit is een samenwerking tussen JIMwerkt en negen gevestigde organisaties in de jeugdzorg. Binnen de negen samenwerkende organisaties worden trainers geworven die op hun beurt weer professionals trainen om te werken met de JIM-aanpak. iHub is onderdeel van JIMpact. De doelstelling is om circa 3.000 professionals op te leiden, wat voldoende zou moeten zijn om voor elke kwetsbare jongere een JIM te kunnen begeleiden.

Vragen?

  • Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
  • Op de site van JIMwerkt staat informatie voor JIMs, ouders, jongeren en professionals.