Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Jeugdhulp op school

Jeugdhulp op school

In het kort

  • Voor jongeren tussen de 4 en 18 jaar met gedragsproblemen, psychische problemen of een licht verstandelijke beperking
  • Gezinsbegeleiding en begeleiding op school
  • Zodat ze zich weer positief kunnen ontwikkelen op school, thuis en in de vrije tijd

Wat is Jeugdhulp op school?

Jeugdhulp op school biedt gezinsbegeleiding en begeleiding op school. Het doel is dat jongeren zich weer positief kunnen ontwikkelen op school, thuis en in de vrije tijd. We werken ernaartoe dat:

  • de jongeren weten hoe om te gaan met problemen. En dat ze zich weer prettig en veilig voelen op school en thuis;
  • de ouders zich zekerder voelen over de opvoeding en ervaren dat ze weer in staat zijn hun problemen zelf op te lossen;
  • de leerkrachten beter weten hoe ze op een positieve manier kunnen omgaan met de jongere.

Voor wie is Jeugdhulp op school?

Jeugdhulp op school is er voor jongeren tussen de 4 en 18 jaar. De jongeren hebben gedragsproblemen en/of psychische problemen. Of hier zijn vermoedens van. Ze dreigen uit te vallen van school of het leren gaat niet goed meer. De ouders lopen tegen opvoedproblemen aan. Ook bieden we ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Aanpak

Als eerste proberen we te achterhalen wat er aan de hand is. We beginnen daarom met onderzoek. Dit noemen we ook wel de onderzoeksfase. Dit duurt meestal zo’n zes tot acht weken. Daarna start de behandeling. De duur hiervan is meestal tien tot twaalf maanden en langer als dat nodig is. We richten ons hierbij op de drie leefwerelden van de jongere: school, thuis en in de vrije tijd. Zowel binnen als buiten school bieden we hulp.

We werken nauw samen met de jongere, ouders, leerkrachten en mogelijke andere belangrijke personen en hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin. Samen proberen we één plan te maken. We kijken hierbij naar wat er goed gaat en wat er beter kan.

Dit doen we:

  • Jongeren: We begeleiden de jongere op school met individuele gesprekken en activiteiten. Dit doen we op het gebied van gedrag, emoties en schoolse vaardigheden. Als het nodig is begeleiden we de jongere ook thuis of buiten school.
  • Ouders: We steunen de ouders in het contact met de school van hun kind. Samen met de ouders kijken we thuis of we kunnen ondersteunen. Zoals bij vragen over de manier hoe zij en hun kind omgaan met dagelijkse situaties en de bijbehorende emoties. Dit noemen we ook wel opvoedvragen. We gaan regelmatig langs bij het gezin.
  • School: Wij werken samen met de leerkrachten om te kijken hoe ze de jongere kunnen ondersteunen in en buiten de klas.

Meestal bieden we na onze hulpverlening nog nazorg met begeleiding en ondersteuning.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.