Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Intensieve Traumabehandeling (ITB)

Intensieve Traumabehandeling (ITB)

In het kort

  • ITB is een intensief traumabehandelprogramma van twee weken
  • Voor jongeren van 12-23 jaar met een posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • Helpt traumaklachten sneller verminderen

Wat is Intensieve Traumabehandeling?

Intensieve Traumabehandeling is een intensief behandelprogramma voor jongeren. Ongeveer één op de zes kinderen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Zonder behandeling kan PTSS jaren aanhouden en een goede ontwikkeling naar volwassenheid ernstig verstoren. Zo kan het ervoor zorgen dat het op school niet goed gaat of dat bijvoorbeeld gezinsrelaties onder druk worden gezet.

Voor wie is Intensieve Traumabehandeling?

Het is gericht op jongeren tussen de twaalf en drieëntwintig jaar die worden of werden blootgesteld aan verschillende traumatiserende gebeurtenissen zoals seksueel misbruik, kindermishandeling, schoolgeweld, verkeersongevallen of natuurrampen. Vaak is er sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), of een vermoeden hiervan. Voorwaarde is dat de jongere voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal om een behandeling te ondergaan. Daarbij is het belangrijk dat er betrokkenheid is van minimaal één begeleider uit het netwerk. Ook dient de jongere zich van (soft)drugs en alcohol te onthouden gedurende de behandeling.

Aanpak

Tijdens de tweeweekse Intensieve Traumabehandeling krijg je in totaal acht dagen intensieve behandeling. Elke dag krijgt de cliënt 2 soorten behandeling: Exposure (Imaginaire Exposure en Exposure in Vivo) en EMDR. Ook sluit iedere dag af met een fysieke inspanning onder begeleiding van een Psychomotorisch Therapeut (PMT). Dagelijks is er een overdracht naar iemand uit het netwerk en reflecteren we samen op de behandeldag. Bovendien wordt er psycho-educatie gegeven en maken we afspraken voor de rest van de dag. Aan het einde van de 2 ITB-weken wordt het traumaverhaal gedeeld met de mensen die belangrijk zijn voor de cliënt.

Zowel voor, tijdens als na de 2 ITB-weken werken we intensief samen met de reguliere behandelaren of verwijzer van de cliënt. Dit doen we zodat we:

  • ons goed kunnen voorbereiden op de Intensieve Traumabehandeling;
  • we de cliënt gedurende de traumabehandeling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen;
  • ervoor kunnen zorgen dat de cliënt na de traumabehandeling eventueel de normale behandeling weer goed op kan pakken.

In de ITB-weken werken we systemisch. Dat betekent dat we op dag 1 samen met de cliënt en het netwerk de psycho-educatie doen over wat trauma is, wat PTSS inhoudt en hoe de behandelvormen eruitzien. Daarnaast is er dagelijks iemand uit het netwerk betrokken door middel van een overdracht, zodat ze zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Ook zijn er ongeveer twee afspraken met het netwerk en een systeemtherapeut die meedenkt hoe traumasensitief we bij de cliënt te werk moeten gaan.

Waar is deze hulp?

We bieden Intensieve Traumabehandeling in de regio’s Amsterdam en omstreken, Haarlemmermeer, Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland-Noord.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.