Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Ambulant crisisteam

Ambulant crisisteam

In het kort

  • Voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.
  • Biedt snel hulp als er sprake is van een crisis of een spoedeisende situatie.
  • Samen met de ouders werken we aan een veilige situatie.
  • Er zijn twee vormen van crisishulp.
  • Alleen verwijzers kunnen een crisis bij ons aanmelden.
  • Is er sprake van een crisis en heb jij nú hulp nodig? Bel bij acuut gevaar 112. Neem in andere gevallen contact op met Veilig Thuis, of met je huisarts.

Wat is het ambulante crisisteam?

Het ambulante crisisteam biedt snel hulp (binnen 24 tot 48 uur) als de veiligheid in een gezin in gevaar is. Ondanks alle inspanningen van het gezin en eventuele hulpverleners, groeien de problemen met de opvoeding de ouders boven het hoofd. Of zijn er acute zorgen over de thuissituatie. Samen met de ouders werken we aan een veilige situatie voor alle gezinsleden en brengen we de opvoeding weer op de rit.

Voor wie is het ambulante crisisteam?

Het ambulante crisisteam is er voor gezinnen met kinderen van nul tot achttien jaar, die zulke grote problemen hebben dat direct hulp nodig is. Voorbeelden van problemen zijn: verwaarlozing, ernstige gedragsproblemen van het kind, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, mishandeling of psychische problemen. Ook kan het zijn dat het gezin te maken heeft gehad met een ingrijpende gebeurtenis.

Twee vormen van crisishulp

Het ambulante crisisteam biedt twee vormen van crisishulp: Families First en Ambulante Spoedhulp. Families First is er om een uithuisplaatsing te voorkomen en gericht op directe verandering. Ambulante spoedhulp herstelt de acute veiligheid.

Families First

Families First zetten we in als het gezin in een crisissituatie verkeert. Er zijn al veel verschillende hulpverleningsvormen ingezet met onvoldoende resultaat. De zorgen zijn groot en uithuisplaatsing van (een van de) kinderen dreigt. Families First biedt korte, praktische en intensieve hulp thuis. Ons gezamenlijke doel is het gezin bij elkaar houden en uithuisplaatsing voorkomen. We kijken wat er goed gaat en hoe we dat kunnen versterken. Samen zoeken we naar manieren om ervoor te zorgen dat alle gezinsleden weer veilig zijn.

Het traject duurt vier weken. Onze crisiswerker zoekt samenwerking met de ouders en probeert zicht te krijgen op de grootste zorgen. Wat gebeurt er in dit gezin en wat maakt dat de zorgen zo groot zijn? Samen met de ouders en kinderen stellen we passende doelen op en werken we aan het veranderen van gedrag. Omdat we weten dat dit veel vraagt, zijn we goed bereikbaar. Dit betekent dat onze crisiswerker van negen tot negen bereikbaar is, ook in het weekend. We komen meerdere keren per week op huisbezoek, met name op momenten dat het dreigt mis te gaan. Als bijvoorbeeld het naar bed of naar school brengen van een kind een probleem is, dan zijn we daarbij aanwezig. Samen met her gezin kijken we naar wat voor hen helpt. We zijn er niet om te beoordelen, maar beiden begeleiding en geven tips. Op deze manier kunnen ouders experimenteren met ander en nieuw gedrag. Ook kijken we wat voor soort hulp er nodig is na de spoedhulp.

Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp zetten we in als de ouders de opvoeding van de kinderen niet meer in de hand hebben. Of als er acute zorgen zijn over de thuissituatie. Er is acute onveiligheid door een crisissituatie. Met korte en intensieve hulp brengen we de structuur en veiligheid binnen het gezin terug. Ook onderzoeken we wat de oorzaak is van de crisis en wat het gezin nodig heeft om weer verder te kunnen.

Het traject duurt vier weken. Onze crisiswerker start met het herstellen van de dagelijkse routine en het maken van veiligheidsafspraken. Als een kind tijdelijk uit huis is zoeken we uit wat nodig is om het kind weer zo snel mogelijk thuis te laten wonen. En proberen we dit met het gezin samen zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Samen met de ouders stellen we vast wat de kinderen nodig hebben en wat de ouders wel of niet kunnen bieden. Ook brengen we het sociale netwerk van het gezin in kaart. We zoeken uit of mensen in de directe omgeving kunnen helpen of meedenken over oplossingen. Tijdens het traject maken we een begin met hulpverlening. Zo geven we uitleg en motiveren we ouders met gesprekken. Ook kijken we welke hulpverlening er nodig is na de spoedhulp.

Waar is deze hulp?

Het crisisteam is actief in de regio’s Amsterdam en omstreken, Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland en Utrecht-West. De hulpverlening vindt plaats in de directe omgeving van het gezin, meestal thuis.

Aanmelden

Alleen verwijzers kunnen een crisis bij ons aanmelden. Ben je verwijzer en wil je een crisis aanmelden omdat er direct (vandaag of morgen) hulp nodig is, neem dan contact op met ons crisisteam.

Mail ons via crisis.ambulant@ihub.nl of bel ons op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Neem buiten onze werktijden contact op met Veilig Thuis.