Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Studio's

Studio's

In het kort

  • Voor jongeren tussen de zestien en achttien jaar met opgroei- en opvoedingsproblemen en jongeren die in JeugdzorgPlus verbleven
  • Woonplekken waar jongeren op een rustige en veilige manier kunnen oefenen met zelfstandig wonen

Wat zijn de Studio's?

De Studio’s zijn een woonplek waar jongeren kunnen oefenen met zelfstandig wonen. Alle Studio’s hebben een zit- en slaapgedeelte, een keukenblok, douche en toilet. De jongeren maken zelf hun maaltijden klaar en hun kamers schoon. Het doel is om de jongeren op een rustige en veilige manier te laten wennen aan de verantwoordelijkheden van een leven buiten de jeugdzorg.

Voor wie zijn de Studio’s?

De Studio’s zijn er voor jongeren tussen de zestien en achttien jaar met opgroei- en opvoedingsproblemen en jongeren die een periode in
JeugdzorgPlus verbleven. Ze zijn er klaar voor om toe te werken naar de terugkeer naar huis of naar zelfstandig wonen.

Aanpak

We gaan uit van de kracht van de jongeren. We ondersteunen de jongeren om een eigen mening te ontwikkelen over wat ze willen met hun leven en toekomst. Dit gebeurt onder persoonlijke begeleiding van een coach. Samen gaan we op zoek naar leerdoelen. Ook ondersteunen we de jongeren bij het vinden van dagbesteding, werk of het volgen van onderwijs. Ze leren vaardigheden die zij de rest van hun leven nodig hebben. Om de doorstroom voor deze jongeren zo goed mogelijk te laten verlopen worden er gesprekken gevoerd met vervolgvoorzieningen. Het liefst betrekken we deze instellingen zo snel mogelijk voor een goede warme overdracht.

Op weg naar zelfstandigheid kennen we binnen iHub verschillende werkwijzen. Zo kan in Den Haag en Rotterdam Team Marathon
voor JeugdzorgPlus worden ingeschakeld ter ondersteuning. Dit team helpt de jongeren om contact met het sociale netwerk te herstellen en om hen waar nodig om hulp te vragen.

In Castricum zijn de Studio’s onderdeel van de JouwZorg-aanpak. Bij deze aanpak speelt de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) een grote rol bij de begeleiding en de inzet van het netwerk rondom de jongeren.

Uitgangspunten Studio’s

  • We verwachten van de jongeren dat ze zelfstandig (op normale tijden) opstaan, dagbesteding volgen, boodschappen doen, koken en opruimen/schoonmaken.
  • We verwachten van de jongeren dat ze overdag onderwijs volgen, een bijbaan hebben of een andere dagbesteding, zoals stage of werk.
  • Voor het verblijf in de Studio’s gelden regels en afspraken. Deze worden bij aankomst met de jongeren besproken.
  • Jongeren doorlopen tijdens het verblijf vier fases waarbij ze steeds meer vrijheden kunnen krijgen.
  • Op de Studio’s zelf, wordt in principe geen behandeling geboden. Hiervoor moeten jongeren naar een andere locatie of organisatie. Samen met de jongeren bekijken we welke behandeling aansluit bij de gestelde doelen.

Waar zijn de Studio's?

De Studio’s zijn op de volgende locaties:

  • Den Haag
  • Rotterdam
  • Castricum

De invulling kan per locatie verschillen. Neem voor meer informatie over de specifieke locatie contact op met ons aanmeldteam (zie gegevens hieronder).

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.