Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

JouwZorg

JouwZorg

In het kort

 • Voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een gevaar zijn voor zichzelf en/of anderen
 • Gericht op het hele gezin
 • Jongere en gezin kiezen zelf het hulpaanbod
 • Is er om gedwongen behandelingen minder nodig te maken

Wat is JouwZorg?

JouwZorg is een behandelmethode in de JeugdzorgPlus die gericht is op het hele gezin. Het doel is om door middel van gezamenlijke besluitvorming te komen tot een passend hulp- en onderwijsaanbod.

Voor wie is JouwZorg?

JouwZorg is er voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een gevaar zijn voor zichzelf en/of anderen en in een JeugdzorgPlus-instelling zijn geplaatst. Er spelen ernstige ontwikkelingsproblemen en psychische problemen. Ook richt JouwZorg zich op de opvoeders.

Uitgangspunten van JouwZorg

We vinden het belangrijk dat jongeren en opvoeders samen besluiten maken over de toekomst. Dit zorgt ervoor dat de motivatie blijft en de omgeving positief verandert. We starten met JouwZorg als jongeren en opvoeders eraan toe zijn.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Opvoeders zijn onderdeel van de behandeling;
 • Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) is vanaf de start betrokken, denkt mee en ondersteunt;
 • Het maken van besluiten gebeurt samen met de jongere, de opvoeders en professionals, gedurende het hele traject;
 • We stellen snel een gezamenlijk gekozen plan op;
 • De focus ligt op de eigen kracht en mogelijkheden van de jongere;
 • De klik met de professional is belangrijk; jongere en opvoeders kiezen zelf het hulpaanbod;
 • Opvoeders en jongere nemen samen met de JIM en professionals een beslissing over het vervolg van de behandeling.

Aanpak

Het proces van aanmelding tot uitstroom ziet er als volgt uit:

 1. Aanmelding
  Wanneer een jongere geplaatst moet worden in JeugdzorgPlus is een bevestiging van de kinderrechter nodig. Deze bevestiging heet een machtiging gesloten jeugdzorg. Voor het aanvragen van deze machtiging is een instemmingsverklaring nodig van een onafhankelijke GZ-psycholoog.
 2. Beoordeling
  De beoordeling voor JouwZorg gebeurt in overleg met jongere, gezin en GI/wijkteam.
 3. Keuze voor JouwZorg
  Samen met de jongere en de opvoeders onderzoeken we waar het vastloopt. Met een professional bepalen we gezamenlijke doelen die iedereen motiveert. Samen kijken we wat er nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Op basis daarvan wordt met de jongere en de opvoeders een keuze gemaakt voor een behandelmethode. Het doel is om dit in maximaal drie maanden te doen.
 4. Terug naar de thuissituatie
  Het zorgaanbod binnen JouwZorg kan erg snel minder of meer intensief gemaakt worden. Op die manier kunnen we zo goed mogelijk toewerken naar de terugkeer in de thuissituatie. Bij de afsluiting van JouwZorg maken we afspraken over hoe de JIM en hulpverleners betrokken blijven bij de jongere en het gezin.

Waar is deze hulp?

JouwZorg bieden we aan op onze locatie Antonius in Castricum.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.