Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Hestia

Hestia

In het kort

 • Voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die dreigen slachtoffer te worden, of al zijn geworden van seksueel geweld of uitbuiting
 • Behandeling en begeleiding zijn op maat
 • Meisjes leren om op een gezonde manier en binnen hun mogelijkheden deel te nemen aan de maatschappij

Wat is Hestia?

Hestia richt zich op de opvang en behandeling van meisjes die dreigen slachtoffer te worden, of al zijn geworden van seksueel geweld of uitbuiting. Het doel is dat ze leren om op een gezonde manier en binnen hun mogelijkheden deel te nemen aan de maatschappij.

Voor wie is Hestia?

Hestia is er voor meisjes van twaalf tot achttien jaar. Ze zitten (vermoedelijk) in een relatie, waarvan ze afhankelijk zijn en die schadelijk voor ze is. Dit kan zijn met iemand die hen seksueel misbruikt, een pooier (loverboy) of mensenhandelaar. Vaak spelen er meerdere problemen, zoals psychische problemen en onveiligheid in de thuissituatie. Hestia is er zowel in open als in gesloten variant. De gesloten variant kan nodig zijn vanwege een gebrek aan motivatie voor behandeling en om meisjes te beschermen tegen zichzelf en/of degene die hen misbruikt of kan gaan misbruiken. Vanuit geslotenheid kunnen meisjes toewerken naar openheid zonder wisseling van groep en behandelteam.

Aanpak

Alle meisjes krijgen behandeling en begeleiding op maat waarin ze werken aan hun persoonlijke doelen. Ze worden daarbij ondersteund door ons team en hun persoonlijke netwerk. Er is trajectbegeleiding, een mentor en er zijn vaktherapieën. Ze volgen gespecialiseerde individuele psychotherapie en groepstherapie over specifieke onderwerpen. De ouders of opvoeders worden al vanaf het begin zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Ook nemen ze deel aan systeemtherapie, dit noemen we ook wel gezinsbegeleiding. In de eerste fase van het verblijf wordt onderzocht welk onderwijs past. Hier wordt zo snel mogelijk mee gestart. Meestal is dat op onze interne school.

De behandeling duurt gemiddeld zes tot negen maanden en kent drie fases:

 1. Stabilisatie, vertrouwensband en diagnostiek
  In de meeste gevallen bepaalt de kinderrechter met een machtiging gesloten jeugdzorg dat een meisje naar een JeugdzorgPlus-plek gaat. Vanaf het begin gaan onze medewerkers hierover in gesprek. Vaak zijn er crisissituaties, omdat de meisjes uit een periode van conflict, chaos, geweld en verwaarlozing komen. In de eerste fase bieden we opvang, (medische) verzorging en veiligheid. Tegelijk werken we aan het opbouwen van een vertrouwensband. Dit is nodig is voor een goede samenwerking en motivatie voor behandeling.

  Om meer inzicht te krijgen in de problemen wordt er diagnostiek gedaan. Dit betekent dat we onderzoek doen naar de problemen die de meisjes ervaren en hoe die zijn ontstaan. Maar ook dat we meer te weten komen over hun krachten en mogelijkheden. In deze fase werken we uiteindelijk samen met de meisjes en de ouders toe naar een plan met behandeldoelen waar iedereen achterstaat.
 2. Werken aan behandeldoelen
  Binnen deze fase van behandeling is het de bedoeling dat de meisjes en de ouders steeds meer eigen regie nemen. Er ligt meer nadruk op het oefenen met verantwoordelijkheden, vrijheden en het maken van keuzes. De meisjes krijgen voldoende ruimte om te oefenen met ander gedrag.
 3. Voorbereiding op vertrek
  Deze fase noemen we ook wel de uitstroomfase. Er wordt nog meer geoefend met verantwoordelijkheden, vrijheden en het maken van keuzes. In deze fase werken de meisjes toe naar het einde van het verblijf en de doorstroom naar een andere instelling, terug naar huis of naar zelfstandig wonen. School, werk, vrije tijd en sociale contacten spelen hierbij een belangrijke rol.

  Ook zijn er na vertrek mogelijkheden voor een nazorgtraject en contact vanuit Hestia.

Waar is deze hulp?

Deze behandeling bieden we op onze locatie Rijnhove in Alphen aan den Rijn.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.