Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

FamilieKracht

FamilieKracht

In het kort

  • Gericht op gezinnen met een kind/jongere tussen 0 en 23 jaar met (een vermoeden van) ggz-problematiek
  • Voor gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden
  • Duurt vaak langer dan een jaar
  • Brengt rust terug in de gezinssituatie

Wat is FamilieKracht?

FamilieKracht is een werkwijze voor gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden vanuit een team met deskundigen. Dit team werkt intensief samen met het gezin. Meestal is dit een periode van langer dan een jaar. FamilieKracht richt zich op gezinnen waarbij eerdere hulpverlening niet blijvend effectief was. Het heeft als doel om het gezin weer de regie te geven over hun leven. Dit doen we door aandacht te besteden aan alle levensgebieden en stressfactoren. FamilieKracht kan voorkomen dat hulp versnipperd is, problemen opstapelen en er uiteindelijk zwaardere hulp nodig is.

Voor wie is FamilieKracht?

Deze werkwijze is er voor gezinnen met kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar die zijn vastgelopen in hun thuissituatie. Ook is er vaak sprake of een vermoeden van ggz-problematiek. De gezinnen ervaren moeilijkheden op meerdere levensgebieden, zoals psychische gezondheid, schulden en gezinsproblematiek. Bij FamilieKracht wordt samengewerkt met het netwerk van het gezin.

Aanpak

Binnen FamilieKracht werken verschillende deskundigen samen met het gezin, het netwerk van het gezin en met elkaar. Er worden diverse methodieken en interventies op maat ingezet. Na aanmelding en screening kent de aanpak van FamilieKracht de volgende fases:

  1. Start: In de eerste fase wordt er een basis gelegd om met het gezin samen te werken. Dit doen we door in gesprek te gaan met het gezin en het netwerk. We willen de gezinsleden goed leren kennen, om zo het beste uit FamilieKracht te halen. In deze fase staat de veiligheid van het gezin voorop. Daarom observeren we en gaan we in gesprek met de gezinsleden. Zo hopen we in een vroeg stadium al stress te kunnen verminderen en rust terug te brengen.
  2. Uitvoering: Ook in de tweede fase blijven we werken, samen met het netwerk van het gezin, aan een veilige omgeving voor de gezinsleden. Daarnaast bepalen we samen de hulpvragen en zetten we uiteindelijk een gezinsplan op. Het doel van het gezinsplan is toewerken naar zelfstandigheid. Juist de veerkracht bij gezinsleden wordt weer opgewekt en krachten worden versterkt. Tijdens fase 2 wordt het nastreven van de doelen goed in de gaten gehouden. Dit gebeurt vanuit het team met deskundigen.
  3. Afronding: Als wij, de gezinsleden en hun netwerk het gevoel hebben dat ze weer op eigen kracht verder kunnen beginnen we aan de afronding. De gezinsleden kunnen ook in deze fase rekenen op de hulpverleners van FamilieKracht. Samen met het gezin evalueren we vervolgens hoe ze het behandelprogramma hebben ervaren. Als ze er klaar voor zijn wordt het programma afgerond. Na FamilieKracht bieden we ook nazorg, zodat de gezinsleden tijd hebben om weer op eigen benen te gaan staan.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.