Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Ambulant Team Marathon

Ambulant Team Marathon

In het kort

  • Ambulant Team Marathon helpt gezinnen met complexe problemen op meerdere leefgebieden. 
  • Vaak is er al een lange weg afgelegd voor het vinden van de juiste hulp.
  • Het team werkt met gezinnen met ten minste één kind in de leeftijd van 10 tot 18 jaar dat is aangemeld bij iHub.

Wat is Ambulant Team Marathon?

Team Marathon helpt gezinnen met complexe problemen op meerdere leefgebieden. Vaak is er al een lange weg afgelegd voor het vinden van de juiste hulp. De situatie lijkt uitzichtloos en een uithuisplaatsing van een of meer kinderen uit het gezin dreigt. Het kan ook zijn dat een uithuisplaatsing al heeft plaatsgevonden.

Medewerkers van Team Marathon werken samen met alle gezinsleden én het netwerk daar omheen. De gezinsleden zijn met elkaar regisseur van hun eigen traject. We versterken relationele veiligheid in het gezin. Dit betekent dat we de relatie tussen ouder(s) en kind(eren) versterken. Maar ook de professionele relatie tussen hulpverlener(s) en gezinsleden.

We maken samen heldere afspraken. Dit doen we in de vorm van een gezinsplan. Het doel is om weer te zorgen voor een stabiele gezinssituatie. Dat is een situatie waarbij ieder gezinslid in zijn kracht staat en waarbij de relaties tussen de gezinsleden zijn verbeterd.

Afspraken tussen het gezin en Team Marathon vinden voornamelijk thuis plaats. Soms is het fijn om gesprekken op één van onze locaties te voeren.

Voor wie?

Team Marathon werkt met gezinnen met ten minste één kind in de leeftijd van 10 tot 18 jaar dat is aangemeld bij iHub. Er zijn meerdere problemen in het gezin op verschillende leefgebieden waarbij er vaak ook individuele kind- en/of ouderproblematiek speelt. Bij aanmelding en tijdens het traject kan het kind thuis wonen, in het netwerk van het gezin, of op een jeugdzorglocatie. Er zijn meerdere problemen in het gezin op verschillende leefgebieden waarbij er vaak ook individuele kind- en/of ouderproblematiek speelt.

Team Marathon kan in veel situaties hulp bieden. Bijvoorbeeld wanneer een gezin sterk uit balans is, er weinig verbinding is en er veel ruzies zijn met agressie tussen gezinsleden. Of wanneer een kind vanwege eigen veiligheid even ergens anders verblijft en gezinsleden graag willen toewerken naar weer thuis wonen.

Wanneer sprake is van verslaving, acute gedachten aan zelfdoding, psychotisch gedrag of een licht verstandelijke beperking, werken we samen met andere organisaties als dat nodig is.

Aanpak

Team Marathon is een vorm van ambulante hulpverlening. Dat betekent dat de hulpverleners vooral bij het gezin thuis komen en daar de gesprekken voeren. De hulpverleners kunnen ook begeleiden bij gesprekken op school. En daarnaast worden soms ook gesprekken gevoerd op één van onze locaties. Bijvoorbeeld om samen met het gezin en de verwijzer te bespreken hoe het traject verloopt. Team Marathon werkt altijd systeemgericht of vanuit systemische aanpak.

Tijdens het traject maken we gebruik van verschillende dingen:

Gezinstaxatie

Om een goed en eigen beeld te vormen van het gezin, nemen we ruim de tijd om elkaar goed te leren kennen. Een gezinstaxatie is daarbij helpend. We komen thuis, observeren en voeren gesprekken. Daarnaast vragen we verschillende onderwerpen verder uit zoals life events, gezinsanamnese, opvoedingsideeën. Ook spreken met andere belangrijke mensen voor het gezin. Zo krijgen we zicht op de aanwezige en vaak verstoorde gezinspatronen.

Veiligheidsplan

We onderzoeken met elkaar waar de kwetsbaarheden en risico’s liggen. Samen met het gezin en de verwijzer maken we indien nodig een veiligheidsplan. Een veiligheidsplan is een stappenplan, waarin staat wat je kan doen tijdens een noodsituatie. Zo’n noodsituatie noemen we een crisis. Het veiligheidsplan helpt vooral om zo'n crisis te voorkómen. Het gezin bedenkt zelf wat hiervoor nodig is. De afspraken leggen we vast.

Krachtenanalyse

We maken ook inzichtelijk waar de krachten van een gezin liggen en hoe we deze samen kunnen versterken. Dit doen we door het maken van een zogenaamde krachtenanalyse.

Gezinsplan

We maken samen met de gezinsleden een analyse van hun gezinssituatie en formuleren doelen. Dit doen we in de vorm van een gezinsplan. Het hoofddoel is om weer te zorgen voor een stabiele gezinssituatie. Dat is een situatie waarbij ieder gezinslid in zijn kracht staat en waarbij de relaties tussen de gezinsleden zijn verbeterd.

Gesprekstechnieken

We zijn goed in het maken van verbinding met jongeren en hun gezinnen. We zetten daarvoor verschillende gesprekstechnieken in. Een voorbeeld van zo’n techniek is oordeelloos communiceren. Hierbij draait het om het écht begrijpen van de ander, zonder daar iets van te vinden.

De lucht klaren

Een sterke basis van vertrouwen helpt kinderen en hun gezin om ‘oud zeer’ uit te spreken en aan de slag te gaan met verwerking. We klaren de lucht: wat is er gebeurd dat het zover heeft kunnen komen? Wat staat er nog tussen de gezinsleden in wat nog niet uitgesproken is, maar wel voelbaar is? Vanuit hier kunnen we samen verder bouwen aan een fijne gezinssituatie.

Einddoel

Een traject met Team Marathon is succesvol als de relatie tussen ten minste één van de ouders en hun kind sterk is verbeterd. De relatie moet betekenisvol en steunend zijn voor kind en ouder. Ook in probleemsituaties die de relatie onder druk zetten. De versterkte relaties binnen het gezin hebben een positieve uitwerking op het kind, op de keuzes die het kind maakt en ook op de eerder aanwezige veiligheidsrisico’s. We vinden het belangrijk dat zowel ouders als kind weer in hun kracht staan. Zodat zij zonder, of met minder hulp verder kunnen.

In veel eerdere gevallen is het gelukt dat het kind naar school gaat of een andere dagbesteding heeft en weer thuis woont. Dat is niet altijd haalbaar. Soms is het beter om apart van elkaar te wonen. Maar we zorgen er altijd samen voor dat het kind bij oplopende spanningen of problemen terug kan vallen op het gezin en netwerk.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.