Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

In het kort

De Raad van Toezicht van Stichting iHub houdt toezicht op alle organisaties/bedrijven binnen de iHub Groep. Dit zijn iHub Zorg BV, Stichting iHub Onderwijs en iHub Service Centrum BV.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf volledig onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op verschillende gebieden:

 • Jeugdhulp
 • Onderwijs
 • Financiën
 • Organisatie
 • Bestuurlijke kennis en ervaring

De Raad van Toezicht heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur van iHub.

Contact met medewerkers en directie

De Raad van Toezicht vindt het erg belangrijk contact te hebben met de directie en de medewerkers van iHub. Dan bedoelen we het management van de organisaties binnen de iHub Groep én de medewerkers op de vele locaties. De Raad van Toezicht gaat dan ook regelmatig op werkbezoek. Dit gebeurt mét, maar ook zonder de Raad van Bestuur.

Verder zijn er door het jaar heen gezamenlijke strategiedagen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. En voert de Raad van Toezicht overleg met de ondernemingsraden, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de cliëntenraad (het Masterpanel).

Toezicht

Het functioneren van bestuur en toezicht wordt getoetst aan de zogenaamde Zorgbrede Governance code en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Transparantie is hierbij erg belangrijk. De Raad van Toezicht heeft verschillende commissies:

 • Een Auditcommissie
 • Een Remuneratiecommissie
 • Een Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De Raad van Toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren. Elke twee jaar gebeurt dat onder leiding van een extern begeleider die expert is op het gebied van besturen en toezichthouden.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

 • De heer R.R.A. te Loo (voorzitter)
 • De heer J.W.C. Voerman (lid)
 • De heer H. Moukaddim (lid)
 • Mevrouw J.T.A. Wakkerman (lid)
 • De heer J. Felida (lid)

Toezichtvisie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke functie van iHub. Dat doet de raad namens de samenleving. Daarom vinden de leden het belangrijk dat zij hun aanpak verantwoorden en daarop kunnen worden aangesproken. Dat doen zij in de Toezichtvisie. Elke twee jaar evalueert de Raad van Toezicht de Toezichtvisie. Als het nodig is wordt de visie dan aangepast.

Jaarverslag

Het verslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarverslagen van de iHub Groep, iHub Zorg en iHub Onderwijs:

Contact

Je kunt de Raad van Toezicht bereiken via:

E-mail bestuurssecretariaat@ihub.nl
Telefoon 088 996 1000