Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Centrale cliëntenraad

Centrale cliëntenraad

Bij iHub heet de centrale cliëntenraad het Masterpanel. Dit panel bestaat uit (pleeg)ouders, medewerkers én jongeren die zorg en/of onderwijs bij ons hebben of hebben gehad. Ook andere verzorgers die belangrijk zijn voor onze jongeren – zoals ooms, tantes en familievrienden – hebben een plek in ons Masterpanel. Zij zijn onze ervaringsdeskundigen, echte ‘masters’ dus. Iets betekenen voor andere ouders en jongeren door zorg en onderwijs te verbeteren is hun passie.

Shared decision

Ons Masterpanel is gedreven en energiek. Maar kan en mag ook kritisch zijn naar het bestuur over de geleverde zorg en onderwijs. Het Masterpanel geeft gevraagd en ongevraagd advies. iHub vindt het belangrijk dat ouders en jongeren gezien en gehoord worden. Er is ruimte om te ventileren. Hun ervaringen helpen ons om onze rol zo goed als mogelijk te vervullen. We geloven in het ‘Shared decision-principe’. Dit betekent dat we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaan, openstaan voor elkaars inzichten en elkaar begrijpen. Iedereen doet er toe.

Waarom medezeggenschap?

Per 1 juli 2020 geldt voor iedere jeugdzorgaanbieder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018). Daarom zorgen we er bij iHub voor dat medezeggenschap zo goed en passend mogelijk georganiseerd is. Samen met onze (pleeg)ouders en jongeren willen we bijdragen aan het verbeteren van de jeugdhulp. We doen dit dus voor én met hen. We blijven met elkaar in gesprek en kijken samen naar hoe het beter kan.

Wie zijn er nog meer betrokken?

Naast de ouders en jongeren dragen er meer mensen bij aan de medezeggenschap binnen iHub:

  • De Raad van Bestuur praat met het Masterpanel (centrale cliëntenraad);
  • Regiodirecteuren sluiten geregeld aan;
  • Het Bestuurssecretariaat is het aanspreekpunt voor de centrale cliëntenraad;
  • De Raad van Toezicht zorgt dat er medezeggenschap is.

Wat wordt er besproken?

Het Masterpanel houdt zich met verschillende onderwerpen bezig. Dit zijn ontwikkelingen in de organisatie waar we graag input van (pleeg)ouders, medewerkers en jongeren in meenemen. Voorbeelden zijn:

  • #Vooruit;
  • Afbouw JeugdzorgPlus;
  • Benoeming leden Raad van Toezicht.

Hoe kom ik in contact?

Wil je in contact komen met ons Masterpanel? Dat kan door te mailen naar masterpanel@ihub.nl of door te bellen naar 088-9961000.

We zoeken jou!

Wil je ook meepraten en meedenken over wat er beter kan binnen onze organisatie? Wij zoeken nieuwe leden voor het Masterpanel. Naast dat je impact kunt maken voor de zorg en het onderwijs binnen en buiten iHub, is het Masterpanel ook een plek om te verbinden en mensen te ontmoeten. Het Masterpanel betekent niet alleen inspanning, maar ook ontspanning. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Jessica Tokaya via masterpanel@ihub.nl.