Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Onze kijk op pleegzorg

Onze kijk op pleegzorg

Soms ontstaan er problemen binnen het gezin waardoor een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen.  Voor een kind is dit een ingrijpende gebeurtenis. iHub gaat hier daarom zorgvuldig mee om. Per situatie bekijken we wat de beste hulp is. Een pleeggezin kan dan als vorm van jeugdhulp ingezet worden. In een warm en passend pleeggezin kan een kind zo normaal en zo thuis als mogelijk opgroeien.

Begeleiding en deskundigheid

iHub bekijkt altijd samen met het kind en de ouders welke hulpvorm passend is. Dit kan een pleeggezin zijn, maar ook een gezinshuis of een andere vorm van jeugd- of familiehulp. Samen met een deskundige begeleider wordt gekeken naar de geschikte vorm van pleegzorg. De begeleider kan goed beoordelen wat de juiste match is voor het kind en het pleeggezin. Pleegouders en ouders worden altijd gekoppeld aan een persoonlijke begeleider uit de regio.

Netwerk van het kind

We proberen altijd eerst een pleeggezin te vinden in het netwerk van het kind. Dit kunnen de grootouders of een oom en tante zijn. Of bijvoorbeeld een juf of goede vriend van de familie. Dit heet netwerkpleegzorg. iHub kan een verkenning naar netwerkpleegzorg inzetten als een crisis of uithuisplaatsing dreigt. Lukt het niet om een pleeggezin te vinden binnen het netwerk van een kind? Dan gaan we op zoek naar geschikte pleegouders uit ons pleegouderbestand die het kind een warm thuis kunnen bieden. Soms zetten we kindgericht werven in om een passend gezin te vinden.

Juiste match

Ons pleegouderbestand bevat pleegouders voor verschillende pleegzorgvormen. Op die manier is er altijd een pleeggezin dat past bij de situatie. Pleegzorg kan kort of lang duren, maar het uitgangspunt is altijd dat een kind terugkeert naar de ouders. Duurt een verblijf korter dan een jaar, dan spreken we van kortdurende pleegzorg. Gaat het om een langere periode, dan hebben we het over langdurige pleegzorg. In sommige gevallen blijkt het ook niet mogelijk om terug te keren naar de ouders. Dan blijft het kind in het pleeggezin.