Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

iHub start met Ervaringshuis

iHub start met Ervaringshuis

In het Ervaringshuis staat ervaringskennis centraal. Alles wat iHub in huis heeft aan kennis en ervaring m.b.t. cliëntenparticipatie krijgt hier een plek (of thuis). Denk aan het Masterpanel (de centrale cliëntenraad), Expertpanel, regionale Expertpanels, ExpEx, Pleegouderraad, jongerenraad pleegzorg en de overige inzet van ervaringsdeskundigen.

Meer structuur, openheid en transparantie

Om betere verbindingen te leggen tussen al deze initiatieven gaat vanaf 1 september het Ervaringshuis van start. Op den duur wordt dit zelfs een aparte afdeling binnen iHub. Het Ervaringshuis moet meer structuur, overzicht en transparantie bieden ten aanzien van alle initiatieven op het gebied van cliëntparticipatie. Waarbij het borgen van cliëntenparticipatie ook een belangrijke doelstelling is.

Dé verbindende factor

Het Ervaringshuis is een ‘open leerhuis’ waar samenwerken centraal staat en kennis en ervaring kan worden opgedaan, opgeslagen en overgedragen. Het is dé verbindende factor voor alles rondom medezeggenschap en ervaringsdeskundigheid. Op deze plek wordt niet alleen gebouwd aan een huis voor jongeren, ouders, ervaringsdeskundigen en professionals, maar ook aan een lerend netwerk van mensen die zich gezamenlijk inzetten voor de transformatie van het ecosysteem van jeugdzorg en het speciaal onderwijs.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica Tokaya via jessica.tokaya@ihub.nu.