Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

TOM training

TOM training

In het kort

  • TOM staat voor Theory of Mind
  • Voor kinderen die problemen ervaren in sociale situaties
  • Bedoeld voor sociaalangstige kinderen, sociaal agressieve kinderen en kinderen met ASS

Wat is TOM training?

TOM staat voor Theory of Mind. Deze training is gericht op het ontwikkelen van sociaalvaardig gedrag.

Voor wie is TOM training?

Deze training is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die problemen ervaren in sociale situaties. Denk hierbij aan kinderen die moeite hebben met het inschatten van gevoelens van anderen. Of kinderen die het lastig vinden om gevoelens te uiten en moeilijk kunnen inschatten welke gedrag in welke context passend is. TOM training is bedoeld voor sociaal angstige kinderen, sociaal agressieve kinderen en kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.