Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Signs of Safety

Signs of Safety

In het kort

  • In kaart brengen van de veiligheid van het kind
  • Gericht op samenwerking tussen gezin en personen in het netwerk
  • Signs of Safety zorgt dat ‘thuis’ weer een veilige plek is voor het kind en de ouders

Wat is Signs of Safety?

Ouders willen de beste zorg voor hun kind. Soms lukt dat even niet. Met Signs of Safety kan iHub hen in dat geval helpen. Samen met de ouders, de familie en andere betrokkenen wordt er een plan gemaakt om de veiligheid in het gezin weer op orde te krijgen.

Voor wie is Signs of Safety?

Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid thuis kan Signs of Safety uitkomst bieden. Als er bijvoorbeeld steeds ruzies zijn, er sprake is van geweld, of als het kind niet voldoende aandacht krijgt.

Wat is het doel van Signs of Safety?

Signs of Safety zorgt dat ‘thuis’ weer een veilige plek is voor het kind en de ouders. Op die manier kan het kind weer veilig opgroeien. Ouders blijven zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen.

Hoe werkt Signs of Safety?

Bij Signs of Safety komt het volgende aan bod:

  1. Oplossingsgericht werken;
  2. Intake met verwijzer: problemen worden vastgesteld;
  3. Inventarisatiefase met gezin;
  4. Betrekken van belangrijke personen in het netwerk zoals buren, leerkracht, familieleden of anderen;
  5. Toewerken naar en realiseren van een gesprek met het netwerk;
  6. Vanaf dag 1 worden afspraken gemaakt en bijgesteld. Dat leidt tot een schriftelijk veiligheidsplan. Hierin staan afspraken, wie de afspraken in de gaten houden en wat de consequenties zijn als een gezin zich wel/niet aan de afspraken houdt;
  7. Nazorgbijeenkomst: eventueel bijstellen veiligheidsplan.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.