Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

School2Care

School2Care

In het kort

  • Een intensief programma op maat waarin onderwijs en zorg samengaan
  • Voor jongeren die thuis, op school én in de vrije tijd ernstige problemen hebben
  • Begeleiding zodat ze terug kunnen naar hun school van herkomst, kunnen starten met een vervolgopleiding of werk

Wat is School2Care?

School2Care is een intensief programma waarin onderwijs en zorg samengaan. De jongeren volgen lessen in een kleine klas. We begeleiden hen zodat ze terug kunnen naar hun oude school of kunnen starten met een vervolgopleiding of werk. Ook stimuleren we ze om in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje. Daarnaast ondersteunen we de ouders, zodat er thuis meer rust komt.

Voor wie is School2Care?

School2Care is er voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die vastlopen op meerdere leefgebieden. Denk hierbij aan thuis, op school en in de vrije tijd. Het kan gaan om leerlingen die veel op straat hangen en in aanraking komen met justitie. Echter zijn dat niet de enige leerlingen die we op School2Care begeleiden; ook leerlingen die vastlopen door andere zaken zoals bijvoorbeeld angst en trauma kunnen terecht bij School2Care.

School2Care kan worden ingezet als alternatief voor uithuisplaatsing. Jongeren hebben dan van de kinderrechter een machtiging voor JeugdzorgPlus gekregen. Daarnaast kunnen jongeren die dreigen uit te vallen op hun v(s)o-school van herkomst op een School2Care weer het perspectief terugkrijgen door, onder begeleiding, hun diploma te halen.

Aanpak

Allereerst kijken we samen met de jongere, de ouders en betrokken hulpverleners wat de jongere wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Ze volgen lessen die zo veel mogelijk aansluiten bij het programma op hun oude school. Buiten het lesprogramma om sporten, koken en eten jongeren samen. Ook zijn er workshops en andere activiteiten. Na het behalen van de doelen begeleiden we de jongeren stap voor stap terug naar hun eigen omgeving. Het netwerk van de jongere wordt hierbij betrokken.

Instroomperiode

In de eerste periode wordt gekeken hoe de invulling van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds voor de jongere eruit komt te zien. We werken zoveel mogelijk op maat en de invulling wordt afgestemd op het systeem van de jongere. Heeft de jongere een baantje of sport? Dan wordt ook dat meegenomen in het dagprogramma.

Intensieve begeleiding

Tijd en aandacht zijn belangrijke onderdelen binnen School2Care. Door de kleine klassen en de persoonlijke begeleiding voelt een jongere zich gezien en gehoord. Daarnaast is er veel ruimte om te investeren in de relatie met de leerling. Dit doen we bijvoorbeeld door het inzetten het eigen netwerk van de leerling in de vorm van een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Op die manier kan er met elkaar een duurzaam traject worden doorlopen.

Traject op maat

School2Care biedt een traject op maat. Een jongere krijgt gemiddeld negen maanden zorg en onderwijs. Heeft een jongere langer de tijd nodig, dan is dit mogelijk. We begeleiden de jongere en ouders gemiddeld nog twee jaar na een verblijf op School2Care. Zo sluiten we bijvoorbeeld aan bij belangrijke gesprekken of belmomenten.

Iedere jongere een eigen coach

De coach speelt een belangrijke rol op School2Care. Iedere jongere krijgt een eigen coach. Deze coach geeft ook les op School2Care en ondersteunt de jongere als er thuis problemen zijn. De coach is spin in het web en onderhoudt intensief contact met de ouders, hulpverleners en alle andere betrokkenen rondom een jongere.

Brede aanpak

School2Care richt zich niet alleen op de jongere, maar ook op de ouder(s) om zo hun kind beter te ondersteunen. De brede aanpak richt zich op school, het netwerk en de jongere. Deze manier van werken is effectiever dan hulpverlening die enkel op het kind of alleen op het netwerk is gericht.

Waar is deze hulp?

Dit zijn onze School2Care locaties:

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.