Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Mentaliseren Bevorderende Ouderbegeleiding

Mentaliseren Bevorderende Ouderbegeleiding

In het kort

  • Ouders worden betrokken bij de behandeling van hun kind
  • Ouders leren zich te verplaatsen in hun kind
  • Ouders worden begeleid in het ondersteunen van hun kind en het aanleren van nieuwe opvoedvaardigheden.

Wat is Mentaliseren Bevorderende Ouderbegeleiding?

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van ouders bij de behandeling is daarom belangrijk. De ouderbegeleider richt zich in eerste instantie op de ouders. We geven hen uitleg over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen.

Wat is het doel van Mentaliseren Bevorderende Ouderbegeleiding?

Soms is het voor ouders moeilijk om zich te verplaatsen in de behoeften, gedachten en gevoelens van hun kind. Het blijven vasthouden aan het eigen perspectief kan leiden tot onbegrip en frustratie bij ouders en kind. Mentaliseren Bevorderende Ouderbegeleiding kan dan ingezet worden. Het doel van de ouderbegeleiding is om ouders gevoeliger te maken voor de binnenwereld van hun kind. Hierdoor leren ze het gedrag en gevoel van hun kind beter te begrijpen. Dit leidt bij ouders vaak tot het makkelijker omgaan met stress en frustraties.

Hoe werkt Mentaliseren Bevorderende Ouderbegeleiding?

Het kan zijn dat er meer nodig is. De ouders worden dan betrokken bij de behandeling van hun kind. Het doel is dan om ze zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedingssituaties. Ook leren de ouders hun kind te ondersteunen bij de stappen in de behandeling. Ouders sluiten soms deels aan bij de behandelsessie van hun kind. Ze krijgen dan tips en oefeningen mee voor het ondersteunen van hun kind en het aanleren van nieuwe opvoedvaardigheden.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.