Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Jonge Ouders

Jonge Ouders

In het kort

 • Intensieve gezinsbegeleiding
 • Voor jonge ouders tot en met 23 jaar
 • Door hun problemen groeien hun kinderen op in een kwetsbare situatie
 • Doel is dat de ouders het kind een veilige omgeving bieden

Wat is Jonge Ouders?

Jonge Ouders ondersteunt jonge ouders met intensieve gezinsbegeleiding en waar nodig behandeling. Het doel is dat de ouders uiteindelijk zelf in staat zijn het kind een omgeving te bieden waarin het kind zich veilig kan ontwikkelen.

Voor wie is Jonge Ouders?

Jonge Ouders is er in de eerste plaats voor de kinderen van jonge (aanstaande) ouders tot en met 23 jaar. Door de problemen van de ouders groeien zij op in een kwetsbare situatie. Voorbeelden van problemen zijn huiselijk geweld, psychische problemen, geen woonplek hebben, financiële moeilijkheden en problemen met de mensen uit de directe omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat:

 • het kind niet veilig is
 • er een onveilige hechting is tussen ouders en kind
 • de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt

Aanpak

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er nader kennisgemaakt en wordt de hulpvraag besproken. Samen met de jonge ouders, familie en andere bekenden bespreken we wat er speelt. En welke hulp de ouders en het kind nodig hebben. Om in te schatten welke hulp het beste past doen we eerst onderzoek met vragenlijsten en gesprekken. Dit noemen we ook wel diagnostiek. We maken hierna één plan om de problemen aan te pakken. We kijken daarbij naar de ouders, het kind en de omgeving.

Ook kijken we welke woonomgeving het meest geschikt is voor de ouders, het liefst binnen hun eigen netwerk. Ook bekijken we als het echt nodig is de mogelijkheid van een gezinshuis of begeleid wonen.

Hulp op verschillende gebieden

Jonge Ouders biedt hulp op verschillende gebieden. Zo ondersteunen we bij:

 • werken aan de veiligheid van het kind
 • opbouwen van een goede band tussen ouders en kind
 • opvoeden en verzorgen van het kind
 • huisvesting, financiën en dagbesteding
 • werken aan steun van de omgeving
 • werken aan zelfstandigheid
 • verwerken van trauma’s bij de ouders en/of kinderen

Eén vaste begeleider

De jonge ouders krijgen één vaste begeleider. Deze begeleider praat met hen en kijkt mee naar de dagelijkse gang van zaken. De begeleider begeleidt zoveel mogelijk zelf, maar schakelt anderen in voor bijvoorbeeld een speciale training of behandeling.

Vervolghulp

Aan het einde van de hulpperiode kijken we samen hoe de hulp is verlopen. Zijn de doelen uit het plan behaald? Kan de hulp worden afgerond of is er nog vervolghulp nodig? Bij deze keuze staat altijd de veiligheid van het kind voorop.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.