Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Infant Mental Health (IMH)

Infant Mental Health (IMH)

In het kort

  • Voor (aanstaande) ouders met kinderen tussen -9 maanden en zes jaar
  • De ouder-kindrelatie staat onder druk en er zijn zorgen over de ontwikkeling van het kind
  • Is er om snel actie te ondernemen en om problemen op latere leeftijd te voorkomen
  • Er wordt gewerkt vanuit de IMH-visie waarbij de ouder-kind relatie centraal staat

Infant Mental Health

De professionals uit het IMH- team werken vanuit de visie van Infant Mental Health. Daarin staat de ouder-kind relatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen het jonge kind en de ouders draagt namelijk bij aan een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind.

Wat is het IMH-team?

Het IMH-team ondersteunt (aanstaande) ouders van jonge kinderen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind. Snel actie ondernemen is dan belangrijk. Ook is het doel om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Voor wie is het IMH-team?

Het IMH-team is er voor (aanstaande) ouders met kinderen tussen -9 maanden en zes jaar waarbij de ouder-kindrelatie onder druk staat. Er spelen problemen bij het kind, zoals hardnekkig huilen, voedingsproblemen, aanhoudende slaapproblemen, aanhoudend druk of lastig gedrag, angsten bij het kind, of het kind is erg ziek (geweest). Ook de zorgen van de ouders kunnen invloed hebben op de relatie met het kind, zoals financiële zorgen, psychische problemen, stress en/of angsten over het ouderschap of traumatische ervaringen rondom het worden van een ouder.

Hoe ziet het hulptraject eruit?

Ieder hulptraject starten we met de hulpvraag en ideeën en verwachtingen van ouders. Welke vragen hebben zij? Welke betekenis geven de ouders aan de klachten? Hoe zijn deze ontstaan? En wat hebben de ouders allemaal al geprobeerd? Samen maken we een inschatting van de krachten en kwetsbaarheden van het kind, de ouders, het gezin en de omgeving (familie, kinderdagverblijf, school). Waar mogelijk betrekken we mensen uit de directe omgeving van het gezin bij de ondersteuning. In overleg met de ouders komen we tot een plan van aanpak dat past bij het gezin. Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling. Samen kijken we wat aansluit. De begeleiding of behandeling vindt grotendeels plaats in de thuissituatie. We werken aan het zelfvertrouwen van de ouders en geven handvatten in de omgang met hun kind.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.