Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling

In het kort

  • Voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar
  • Een interne behandeling op één van onze locaties
  • Behandeling om uithuisplaatsingen te voorkomen
  • Ouders leren opvoedingsvaardigheden, werken aan overbelasting en persoonlijke problemen
  • Er wordt gekeken hoe gezinsproblemen zijn ontstaan

Wat is gezinsbehandeling?

Gezinsbehandeling is een interne behandeling voor het hele gezin. Het doel van de behandeling is dat het weer veilig wordt en blijft in het gezin, zodat kinderen bij hun ouders kunnen blijven wonen. Of weer opnieuw thuis kunnen wonen. De duur van de behandeling is ongeveer achttien weken.

Voor wie is gezinsbehandeling?

Gezinsbehandeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de nul en achttien jaar met gedragsproblemen, waarbij de ouders problemen ervaren in het opvoeden van hun kinderen. Vaak zijn de ouders overbelast geraakt en hebben ze verschillende problemen die veel stress geven. Het is hierdoor onveilig voor de kinderen, waardoor ze achter kunnen blijven in hun ontwikkeling. De kinderen dreigen uit huis te worden geplaatst of dit is al het geval. Het gezin heeft dan hulp nodig om een blijvende uithuisplaatsing te voorkomen.

Aanpak

Het hele gezin woont tijdelijk op één van onze locaties. Naast de dagelijkse uren gezinsbehandeling wordt ook individuele behandeling ingezet. behandeld behandeld en woont tijdelijk op één van onze locaties. Tijdens de behandelingen leren ouders hun opvoedingsvaardigheden te versterken. Ook werken ze aan het verminderen van overbelasting en is er aandacht voor de persoonlijke problemen van de ouders. Daarnaast wordt er psycho-educatie geboden, bijvoorbeeld gericht op hechting en trauma.

De behandeling duurt ongeveer achttien weken en bestaat uit gezinsbegeleiding, therapieën, oudertrainingen en groepsactiviteiten met andere gezinnen. Om het weekend gaat het gezin terug naar huis.

Zo ziet het traject eruit:

Fase 1 en 2: Kennismaking

Het begin van de behandeling staat in het teken van zorgen voor rust en het opbouwen van een goede band om te kunnen samenwerken. Na deze twee weken bespreken we met de ouders welke doelen ze hebben en hoe ze deze willen bereiken. Wij geven hierin advies en stellen een plan op met de ouders. In deze eerste weken zijn we vier tot zes uur per dag aanwezig. Dit geeft ons zicht op de problemen die er spelen en hoe de gezinsleden met elkaar omgaan.

Fase 3 en 4: Samen doen

We coachen de ouders dagelijks intensief. Dit doen we aan de hand van het opgestelde plan en de doelen die ze willen behalen. We zijn gemiddeld vier, soms ook zes uur per dag aanwezig. We coachen direct in de praktijk en voeren gesprekken. Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in wat ouders anders kunnen doen om dingen te veranderen en positieve ervaringen te beleven. Stap voor stap werken we toe naar een stabiele basis.

Fase 5 en 6: Voortgang

Aan het eind van week zes vindt er een tussenevaluatie plaats. We bespreken hoe het gaat en de zorgen die er eventueel nog liggen. Samen met ouders, kinderen en plaatser maken we een plan met doelen voor de resterende weken.

Ook geven we een voorlopig advies over wat wij denken dat nodig is voor in de thuissituatie na de opname. Denk hierbij aan vervolghulp of nog eventuele inzet van therapieën.

Als het mogelijk is doen we als gezinsbegeleiders vanaf dit moment een stapje achteruit. We zijn dan gemiddeld nog twee uur per dag aanwezig. Wel blijven we in gesprek over waar de ouders tegenaan lopen. En bespreken we ook vooral wat er goed gaat.

Fase 7: Terugkeer naar huis

In de laatste fase richten we ons op de terugkeer naar huis. Wat is ervoor nodig om dit goed te laten verlopen? Wat moet er nog geregeld worden? Welke situaties zijn in de thuissituatie aan de orde? Hier maken we een plan van aanpak voor. Aan het eind van de opname vindt er een eindevaluatie plaats met dezelfde betrokkenen als in de tussenevaluatie.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.