Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek

In het kort

  • Wordt ingezet bij zorgen over gedrag, ontwikkeling of opvoedsituatie
  • Bij vermoedens van psychiatrische problemen zoals depressie, ADHD of autisme

Vragen stellen

Verschillende vragen kunnen helpen:

  • Welke problemen spelen er precies?'
  • Hoe groot zijn de zorgen?
  • Wat is de oorzaak of de reden van de problemen?
  • Wat is de beste behandeling voor jou?
  • Wat is de beste begeleiding voor je ouders?

Informatie verzamelen

Diagnostisch onderzoek (ook wel psychodiagnostiek genoemd) is bedoeld om informatie te verzamelen over je intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid en omgeving.

Antwoorden vinden

Samen met jou, je ouders en zo nodig ook met school maken onze professionals een psychodiagnostisch onderzoek op maat om de antwoorden te vinden op vragen die we samen opstellen. Hiervoor gaan we met elkaar in gesprek over jouw ontwikkeling (een zogenaamde ontwikkelingsanamnese). Ook observeren we en nemen we vragenlijsten en/of testen af. Op die manier krijgen we een goed beeld van de situatie en zo goed mogelijk antwoord op de vragen die we hebben.

Tot slot

We maken een verslag van het diagnostisch onderzoek en geven een duidelijk en werkbaar advies hoe nu verder. Het advies wordt met de ouders en zo mogelijk met het kind of de jongere besproken.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.