Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

In het kort

We vertellen je graag meer over de organisatiestructuur van iHub. Onze moederorganisatie is Stichting iHub Groep die de Stichting Onderwijs, het Service Centrum en de Zorg BV bestuurt.

Juridische structuur

De juridische structuur van iHub ziet er als volgt uit:

Organogram iHub

Stichting iHub Groep

Stichting iHub Groep is de moederorganisatie die de Stichting Onderwijs, het Service Centrum en de Zorg BV bestuurt. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn gepositioneerd in Stichting iHub Groep. Daarnaast is deze stichting ook beheerder en eigenaar van de aandelen van de bv’s én beheerder van het vermogen.

Stichting iHub Onderwijs

In de Stichting iHub Onderwijs zijn de activiteiten van vier onderwijsregio’s ondergebracht:

 • Onderwijs Noord-Holland
 • Onderwijs & Zorg Noord-Holland
 • Onderwijs Zuid-Holland
 • Onderwijs & Zorg Zuid-Holland

Stichting iHub Onderwijs is de werkgever van alle medewerkers die vallen onder deze onderwijsregio’s.

iHub Zorg BV

In iHub Zorg BV zijn de activiteiten van de vier zorgregio’s ondergebracht:

 • Zorg Noord-Holland
 • Zorg Amsterdam e.o. en Utrecht
 • Zorg Gelderland en Rijnhove
 • Zorg Zuid-Holland

Daarnaast is ook De Nieuwe Kans onderdeel van iHub Zorg BV. iHub Zorg BV is werkgever van alle medewerkers die vallen onder de vier zorgregio’s en De Nieuwe Kans.

iHub Service Centrum BV

Binnen iHub Service Centrum BV vinden ondersteunende activiteiten plaats ten behoeve van onderwijs en zorg, zoals:

 • Bestuurssecretariaat
 • Financiën & (Zorg)administratie
 • Business control
 • Mens & Organisatie
 • Facilitair, Huisvesting & Inkoop
 • ICT
 • Marketing & Communicatie
 • Verkoop & Klantrelaties
 • Innovatie & Kwaliteit
 • Onderzoek
 • Privacy, Security & Legal

iHub Service Centrum BV is werkgever van de regiodirecteuren van de zorg- en onderwijsregio’s, de directeuren van het Service Centrum en van alle medewerkers die werkzaam zijn binnen het Service Centrum.

Combinatie van stichtingen en bv's

iHub Groep is een stichting. Aan de ene kant omdat het erg ongebruikelijk zou zijn als de onderwijsstichting niet onder een stichting zou vallen. Aan de andere kant om elke onduidelijkheid weg te nemen over de status van iHub als een niet op winst of aandeelhouders gerichte organisatie.

Een van onze uitgangspunten is dat er zoveel mogelijk geld naar het kind en gezin gaat. Door voor een bv te kiezen voor iHub Zorg, voorkomen we onnodige (winst)belasting. Eén van de factoren die hierbij een rol speelt is dat bij een bv in bepaalde gevallen eventuele positieve financiële resultaten van de ene activiteit, negatieve resultaten van de andere activiteit kunnen compenseren.

Dit is in een stichting niet altijd het geval. Bovendien is een stichting niet vanzelfsprekend vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Hoewel iHub als geheel én iHub Zorg specifiek geen winstoogmerk hebben (dit is vastgelegd in de statuten), kan het wel zijn dat we in een jaar een positief financieel resultaat behalen. Daarmee kan geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld doorontwikkeling van zorgvormen en opleiding van medewerkers.

We realiseren ons dat er helaas voorbeelden zijn waarin zorgpartijen voor een bv kozen, maar waar niet al het geld naar de zorgbehoevende ging, maar bijvoorbeeld naar aandeelhouders of bestuurders. Mede om dit te voorkomen kiezen wij ervoor om de aandelen van iHub Zorg volledig in handen van de Stichting iHub Groep te leggen. Ook in de statuten van zowel Stichting iHub Groep als iHub Zorg is in verschillende clausules vastgelegd dat er geen winstoogmerk is. En in het verleden opgebouwd of eventueel toekomstig vermogen alleen ingezet kan worden voor de zorg aan kinderen en hun gezinnen.

Mede gezien de voordelen op fiscaal gebied van een bv wordt er in de zorg steeds vaker gekozen voor een bv met een holdingstichting als aandeelhouder. Onderwijs valt wel onder een stichting, aangezien wettelijk is bepaald dat een stichting de enige rechtsvorm is waarin dit kan en mag.

Managementstructuur

De managementstructuur van iHub ziet er als volgt uit:

Managementstructuur iHub

KvK-nummers

Stichting iHub Groep
KvK Nummer: 41169931
BTW Nummer: NL809397298B01
IBAN Nummer: NL24RABO0314678875

iHub Service Centrum B.V.

KvK Nummer: 81562780
BTW Nummer: NL862138632B01
IBAN Nummer: NL34RABO0335654266

iHub Zorg B.V.

KvK Nummer: 81562772
BTW Nummer: NL862138644B01
IBAN Nummer: NL41RABO0301637210

Stichting iHub Onderwijs

KvK Nummer: 81562101
BTW Nummer: NL862138498B01
IBAN Nummer: NL38RABO0300023863