Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Onderzoek

Onderzoek

iHub is altijd bezig met het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van onze jeugdhulp en ons gespecialiseerd onderwijs. Wij hebben een onderzoeksafdeling die werkt vanuit verschillende pijlers om zo behandel-, pleegzorg- en onderwijsprogramma's te kunnen blijven ontwikkelen.

Onderzoek bij iHub

Onderzoek bij iHub betekent academisch onderzoek, maar wel altijd gericht op de praktijk. Achter onze onderzoeksresultaten schuilen de kinderen en gezinnen aan wie we dagelijks de beste zorg en het beste onderwijs willen leveren.

Werkzaamheden waar onze onderzoeksafdeling zich mee bezig houdt:

Monitoring (ROM)
We houden ons bezig met datagestuurd monitoren. Dit doen we voor verschillende onderwerpen binnen onze organisatie en de jeugdhulp, zoals:

 • Leer- en leefklimaat;
 • Lerende Databank Jeugd (LDJ);
 • StroomOp (kleinschaligheid, JeugdzorgPlus);
 • BergOp.

Onderzoek naar de lerende organisatie en professional
Wij zijn continu bezig om methodieken, training en beleid binnen onze organisatie te ontwikkelen, onderbouwen en te evalueren. Wij doen actieonderzoek, participatief onderzoek en ontwerponderzoek. Daarnaast begeleiden we klinisch psychologen in opleiding, promovendi en masterstudenten.

Onderzoek naar beleving en werkzaamheid van jeugdhulp en onderwijs
Binnen iHub lopen er verschillende projecten waar onze onderzoeksafdeling nauw bij betrokken is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ketenbreed leren;
 • SCRES (Screening en Evaluatie bij Scheidingshulp;
 • Transformatie JeugdzorgPlus;
 • Schoolloopbanen van jongeren in het vso;
 • Pilot heterogene brugklassen.

Regionale en landelijke samenwerkingen
iHub werkt onder andere samen met Academische Werkplaatsen Jeugd, Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, hogescholen, universiteiten en kennisinstituten.

Ontwikkel- en onderzoekslijnen

Binnen de onderzoeksafdeling van iHub wordt er gewerkt vanuit vijf ontwikkel- en onderzoekslijnen:

 • Van jeugdzorg naar familie- en netwerkzorg;
 • Onderwijs en zorg zo thuis mogelijk;
 • Ononderbroken kunnen opgroeien en ontwikkelen;
 • Zorgen dat het systeem zelf geen schade doet;
 • Van fragmentatie naar verbinding sociaal domein.

Bijzonder hoogleraren

Binnen onze organisatie zijn we trots op het feit dat we de expertise van twee bijzonder hoogleraren in huis hebben. Zij bekleden leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hun bijdragen en inzichten zijn van groot belang voor de onderzoeksafdeling van iHub. Mede door hun kennis kan onze organisatie zich verder blijven ontwikkelen.

Chris Kuiper is directeur Innovatie en Kwaliteit bij iHub. Per 1 januari 2021 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Annemiek Harder is onderzoeker en senior beleidsadviseur binnen de onderzoeksafdeling van iHub. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar op de leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Belangrijke mijlpalen en prestaties

Waardevolle onderzoeken en bijdragen van de afgelopen tijd:

 • Promotieonderzoek naar alternatieven en genderspecifieke oplossingen voor JeugdzorgPlus;
 • Promotieonderzoek naar traumasensitief onderwijs;
 • Promotieonderzoek naar effectiviteit van gezinsgerichte behandeling in de residentie (Gezin Totaal);
 • SCRES-O, SCRES-K, SCRES-Verkort (ontwikkeling, validering, implementatie, uitkomstonderzoek);
 • Ontwikkeling tevredenheidsmeting Fiom;
 • Onderzoeksopzet netwerkpleegzorg;
 • Onderzoek van drie Masterstudenten rondom de Familiepoli;
 • Onderzoeksbegeleidingsgroep Mockingbird;
 • Onderzoek Kaspar in de Klas (robot gericht op kinderen met autisme);
 • Onderzoek Slapende Honden: Wakker maken! (traumasensitief werken en stabiliseren);
 • Onderzoek door klinisch psychologen in opleiding (EMDR, allianties);
 • Bijdrage aan revisie van de richtlijn Residentiële Jeugdhulp.