Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Onderwijs-zorg

Onderwijs-zorg

Soms komen leerlingen (tijdelijk) niet tot hun recht in het regulier onderwijs. Aan deze jongeren biedt iHub extra begeleiding en onderwijsvoorzieningen.

School2Care

School2Care is voor die leerlingen die ons voor de meeste uitdagingen stellen. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die thuis en op school veel problemen hebben kunnen terecht bij School2Care. Veel leerlingen zijn aangemeld vanwege (langdurig) schoolverzuim. Deze leerlingen hebben te maken met meerdere problemen. Vaak is dit op verschillende leefgebieden, zoals individueel, thuis en in de sociale omgeving. Er moet dus echt iets gebeuren om ze weer maatschappelijk perspectief te geven.

School2Care is een van 8-tot-8 school; de leerlingen verblijven er van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds. Centraal in onze aanpak staat de coach, die de leerlingen de draad weer helpt op te pakken. Er wordt altijd rekening gehouden met de (thuis)situatie van de leerling. Zo kan de leerling bijvoorbeeld naar sport of een andere hobby blijven gaan. Lees meer over School2Care.

OOV Midden-Holland-Rijnstreek

De OnderwijsOpvangVoorziening (OOV) Midden-Holland-Rijnstreek vangt jongeren tussen de 12 en18 jaar op. Dit zijn jongeren die tijdelijk niet op hun eigen middelbare school kunnen zijn. Het is een bovenschools onderwijs-zorgarrangement vanuit het Samenwerkingsverband Midden-Holland-Rijnstreek. iHub onderwijs werkt hierin samen met Enver. De OOV heeft drie locaties: Gouda, Alphen aan den Rijn en Schoonhoven.

Beter pASSend

Jongeren zouden niet thuis moeten zitten, daar is iedereen het over eens. Toch is naar school gaan voor sommige leerlingen te moeilijk. Dit kan komen door een autisme-spectrum-stoornis (ASS) of angstklachten. De Beter pASSend klas in de regio Amsterdam biedt deze jongeren de tijd en ruimte om langzaam weer aan school te wennen. Ze kunnen bij ons in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn. De Beter pASSend klas is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij wie ASS is gediagnosticeerd.

OnderwijsPlus (kleine woongroepen)

OnderwijsPlus biedt onderwijs voor jongeren in kleinschalige JeugdzorgPlus-woonvoorzieningen. De samenstelling van de leerstof is maatwerk, waarbij we de kerndoelen of kerntaken van het onderwijs volgen. Zo zorgen wij voor kwalitatief goed, gevarieerd en flexibel passend onderwijs, waarbij iedere jongere tot zijn recht komt. Ook de jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Team Thuiszitters

Geen kind of jongere hoort thuis te zitten zonder onderwijs. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Toch zitten er nog te veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en zonder kans om zich te ontplooien. In overleg met het Samenwerkingsverband bundelt iHub de krachten om voor leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben, een passende oplossing te vinden. Het team is er voor thuiszitters uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Zij hebben vaak complexe problemen. Het gaat dan zowel om ggz-problematiek bij de jongere zelf, om ‘systeemproblemen’ zoals problemen binnen het gezin of op school. Daarnaast hebben ze vaak een onderwijsachterstand.