Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Gespecialiseerd onderwijs

Gespecialiseerd onderwijs

iHub biedt gespecialiseerd onderwijs in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Alphen aan den Rijn. Bij ons krijgen kinderen en jongeren die eerder zijn vastgelopen in het onderwijs een nieuwe kans. Onze leerlingen hebben verschillende achtergronden en verschillende mogelijkheden. Maar onze leerlingen hebben één ding gemeen: ze hebben meer aandacht en begeleiding nodig dan het regulier onderwijs kan bieden.

Gedrag is ons specialisme

Ons onderwijs is speciaal voor leerlingen die nog niet goed met hun emoties kunnen omgaan. Deze emoties kunnen meer naar binnen gericht zijn. Dit kan leiden tot angsten, depressie en sociale teruggetrokkenheid. Of de emoties zijn juist naar buiten gericht. Het kind handelt dan direct door bijvoorbeeld agressie, overactief gedrag of ongehoorzaamheid. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel individuele aandacht en begeleiding bieden.

Werken aan een doel

Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Daarom doen we op alle gebieden wat nodig is om hen voor te bereiden op een volgende stap. Of dat nou vervolgonderwijs is of werk. Ook helpen we ze hun plek in de maatschappij terug te vinden.

Leerlingen presteren beter als de leerstof systematisch wordt gepland. En als de voortgang op vaste momenten wordt gevolgd. We kijken samen met de leerling waar we naartoe willen en wat daarvoor nodig is.

De eerste stap

Doelen bepalen is de eerste stap bij het bepalen van onderwijsbehoeften. Dit is noodzakelijk om te beoordelen of de aanpak heeft gewerkt. De werkwijze is systematisch en transparant. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. We volgen en analyseren de voortgang onder andere via een digitaal leerlingvolgsysteem.

Voor iedere leerling stellen we een individueel plan op. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit doen we samen met de leerling en ouders. Hierin staan afspraken en doelen die betrekking hebben op de leerstof.

Actieve rol ouders

Een warme en stabiele thuissituatie is onmisbaar om tot prestaties te komen. Een kind met problemen thuis neemt die mee naar school en andersom. We betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en de prestaties van hun kind. Ouders zijn ervaringsdeskundig in de omgang met hun kind en daarom een belangrijke partner voor de school.

We stellen ouders op de hoogte van de resultaten en vorderingen van hun kind. De school informeert ouders en nodigt hen nadrukkelijk uit om een actieve rol te spelen bij lopende en nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via een ouderadviesraad of de medezeggenschapsraad. We organiseren informatieavonden over thema’s die de school en ouders bezighouden. We bezoeken ouders (van nieuwe leerlingen) waar nodig thuis.

Een veilige omgeving

Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor onze leerlingen om tot bloei te komen. Elke school heeft een methode om een veilige omgeving te bieden. Dat kan bijvoorbeeld met Positive Behavior Support (PBS) of de 7 eigenschappen van Stephen Covey. Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Zo krijgen ze grip op hun eigen gedrag.

Scholen werken intensief samen en ambulant

Voor optimale begeleiding werken scholen intensief samen. Met elkaar en bijvoorbeeld met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Leerlingen en hun ouders profiteren daarvan, maar ook leraren en mentoren.

Niet voor iedere leerling met problemen in het reguliere onderwijs is een plek in het gespecialiseerd onderwijs de juiste oplossing. Via begeleiders passend onderwijs en trainers of coaches uit ons expertisecentrum Educé zetten we onze kennis en expertise in. Zo willen we zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs de juiste begeleiding bieden en daar houden.

Veel geduld

Misschien wel het belangrijkste: we hebben veel geduld! Samen zorgen wij ervoor dat de leerlingen hun diploma halen. Of dat ze kunnen uitstromen naar werk óf weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs. Samen bouwen aan een veerkrachtige generatie voor ieder kind is niet voor niets onze missie!