Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Naomi stapte van de politie over naar de jeugdhulp

Naomi stapte van de politie over naar de jeugdhulp

Het afgelopen jaar nam iHub, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam en het SKJ, deel aan het zij-instroomtraject Jeugd en Gezinsprofessional. Dit programma is ingezet omdat er een tekort is aan jeugd- en gezinsprofessionals. iHUB heeft zich gecommitteerd om na 5 maanden een arbeidscontract aan te bieden aan de zij-instromers. De opleiding is bedoeld voor mensen die al een hbo- of universitaire studie hebben afgerond en er nu voor kiezen om een carrièreswitch te maken.

Naomi is een van deze zij-instromers. Ze is inmiddels opgeleid en werkzaam bij iHub. Voorheen werkte ze als operationeel leidinggevende bij de politie. Tijdens haar eerdere werk bij de politie als coördinator huiselijk geweld en als hulpofficier van justitie had ze al veel te maken met gezinnen en jeugdigen in onveilige situaties. Vorig jaar besloot ze een zij-instroomtraject te volgen om zo als hulpverlener een bijdrage te leveren aan de veiligheid in gezinnen.

We vroegen Naomi naar haar ervaringen met dit traject.

Wat deed je besluiten te kiezen voor de zij-instroomopleiding van de HVA?

‘Ik heb ervoor gekozen om over te stappen van de politie naar de jeugdhulp, omdat ik meer wilde bijdragen aan het welzijn van kinderen en jongeren in mijn eigen stad. Hoewel ik genoot van mijn tijd bij de politie, ben ik ervan overtuigd dat ik meer impact heb op individuele levens door te werken in de jeugdhulp. Dit werk biedt mij de kans om direct betrokken te zijn bij het begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren die zich in kwetsbare situaties bevinden en dat is wat ik wil. Een inspiratiebron voor deze keuze was de documentaireserie "Klassen"'.

Als je nu terugkijkt op de afgelopen negen maanden, wat vond je het meest inzicht gevend?‘

Het meeste inzicht kreeg ik door de kennis die ik verwierf over de diverse uitdagingen waarmee kinderen en jongeren te maken kunnen krijgen. Naast theoretische inzichten, heb ik ook praktische vaardigheden aangeleerd om effectief te kunnen communiceren, te begeleiden en te ondersteunen.

Het begrijpen van de complexe factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van jongeren, variërend van gezinsdynamiek tot maatschappelijke invloeden, heeft mijn perspectief verbreed. Ik leerde ook het belang van empathie en culturele sensitiviteit bij het werken met diverse groepen jongeren. Daarnaast boden de opleiding en het werkveld mij voldoende mogelijkheden om te reflecteren op mijn eigen waarden en overtuigingen, en hoe deze van invloed kunnen zijn op mijn interacties met jongeren.’

Na je werkstage heb je gekozen om in dienst te komen bij iHub. Wat heeft je dit doen besluiten?

‘Tijdens mijn werkstage bij iHub heb ik veel positieve ervaringen opgedaan. De collega's zijn professioneel, vriendelijk en bereid om kennis te delen. Het idee van werken met collega's die dezelfde passie delen voor het verbeteren van het leven van jongeren, en de mogelijkheid om hieraan bij te dragen, waren doorslaggevende factoren in mijn beslissing om bij iHub te gaan werken. Het voelt als een plek waar ik kan groeien en mijn vaardigheden verder kan ontwikkelen en waar ruimte is voor creativiteit en groei. Ook word ik blij van een omgeving waar lef, samenwerking, respect en open communicatie worden gewaardeerd en aangemoedigd. Ten slotte spreekt het mij aan om de levenslust van het kind in elke situatie weer als vertrekpunt te nemen!’

Als je iemand mocht adviseren die voor de keuze staat om een zij-instroomroute te volgen, welk advies zou je dan geven?

‘Zorg er, voordat je begint, voor dat je weet wat het werk in de jeugdhulp inhoudt. Lees over de uitdagingen, verantwoordelijkheden en voldoeningen die gepaard gaan met het ondersteunen van jongeren. Ik ben ervan overtuigd dat werken in de jeugdhulp een sterke passie voor het welzijn van jongeren en een hoog niveau van empathie vereist. Reflecteer op je eigen motivaties en kijk of je echt gepassioneerd bent om een positieve invloed te hebben op het leven van jongeren. Ga vervolgens bij jezelf te rade of jij de specifieke vaardigheden in je hebt die nodig zijn in de jeugdhulp, zoals communicatie, probleemoplossend vermogen en het vermogen om met diverse groepen mensen om te gaan. Wees bereid om flexibel te zijn en altijd bereid om te leren. De jeugdhulp is een dynamisch veld, en de bereidheid om je aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kennis op te doen is cruciaal. Regelmatig de tijd nemen om te reflecteren op je ervaringen en doelen hoort er ook zeker bij. En tot slot... houd je motivatie levend door te focussen op de positieve impact die je kunt hebben op het leven van jongeren.'

Kijk voor meer informatie over het zij-instroomtraject op de website van de Hogeschool van Amsterdam.