Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Soorten pleegzorg

Soorten pleegzorg

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Wanneer pleegzorg ter sprake komt, is er vaak al veel gebeurd. Door allerlei verschillende redenen kan een kind tijdelijk niet thuis wonen Dit is een ingewikkelde en ingrijpende periode in het leven van een kind. Daarom is het belangrijk om de juiste pleegzorgvorm te kiezen. Pleegzorg kan kort of lang duren, net wat past bij de situatie van een kind. Ons uitganspunt is dat kinderen uiteindelijk altijd weer terugkeren naar de ouders.

Netwerkpleegzorg

Bij iHub geloven we in het belang van het netwerk van het gezin. Dreigt er uithuisplaatsing? Dan zoeken we eerst in het netwerk van het kind. Dit heet netwerkverkenning. Dit hoeft geen familie te zijn. Andere vertrouwde gezichten van het kind komen ook in aanmerking. Je kunt dan denken aan vrienden van de ouders, buren, een juf of meester. Netwerkpleegzorg is fijn voor het kind. Vaak kunnen ze dan naar dezelfde school blijven gaan en dicht bij hun ouders blijven wonen. Ook is het makkelijker om naar de eigen sportclub te blijven gaan. En bijvoorbeeld vriendjes en vriendinnetjes te blijven zien.

Bestandspleegzorg

Het komt voor dat er geen pleegouder in het netwerk van een kind gevonden wordt. Dan zetten we bestandspleegzorg in. Ons bestand is uitgebreid en meestal vinden we voor ieder kind een geschikt pleeggezin. Een goede match is afhankelijk van de situatie van zowel het kind als de mogelijke pleegouders. Ieder pleeggezin krijgt vanuit iHub professionele begeleiding om plaatsing in een pleeggezin goed te laten verlopen. Deze begeleiding wordt gedaan door een pleegzorgbegeleider. Die regelt onder meer de bezoeken met de ouders en komt ook regelmatig op huisbezoek in het pleeggezin.