Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Netwerkverkenning

Netwerkverkenning

Het kan zijn dat het thuis niet zo lekker loopt. Op zo’n moment zet iHub netwerkverkenning in. Samen met het gezin kijken we of er ondersteuning binnen het netwerk van het kind is. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ouders en kind in een vertrouwde omgeving op weg worden geholpen naar een oplossing voor de ontstane problemen.

Kenmerken van netwerkverkenning

Netwerkverkenning betekent letterlijk: we onderzoeken of uit het netwerk van een gezin extra ondersteuning of hulp kan komen. Dat doen we altijd samen en in overleg met de gezinsleden. Met netwerkverkenning proberen we om het dagelijkse leven van het kind zo min mogelijk te verstoren. Het kan op vrijwillige basis plaatsvinden of onder justitiële voorwaarden.

Hoe gaan we te werk?

De netwerkverkenning begint met één of twee gesprekken met de ouder(s) en eventueel ook met het kind. Ouders kunnen iemand meenemen die ondersteuning biedt tijdens het gesprek. Daarnaast sluit mogelijk een hulpverlener aan. In eerste instantie wordt de hulpvraag vastgesteld. Soms gaat het om een tijdelijke woonplek voor het kind. Bijvoorbeeld alleen in het weekend. Vervolgens kijken we samen of er binnen het netwerk van het gezin personen zijn die de gewenste ondersteuning kunnen bieden.

Netwerk samenstellen

Een gezin heeft vaak een groter netwerk dan wordt gedacht. Het hoeft niet alleen uit familieleden te bestaan. Je kunt ook denken aan vrienden, buren, kennissen, bekenden van school, de kerk of de hobby- of sportvereniging. Met het gezin wordt gekeken wie er geschikt kunnen zijn. Of wie er mee kunnen denken over mogelijke oplossingen. Deze personen krijgen vervolgens een uitnodiging voor een netwerkberaad.

Netwerkberaad

Het netwerkberaad is een bijeenkomst met mensen uit het netwerk. Ze worden op verzoek van de ouders en/of het kind uitgenodigd. Deze vertrouwde personen kunnen mogelijk helpen of meedenken over mogelijkheden. De hulpverlener bespreekt wat het doel is van het netwerkberaad. En geeft uitleg over de situatie en welke hulp het gezin nodig heeft. Hierna overlegt het netwerk over wat zij kunnen betekenen. De hulpverleners zijn hier niet bij aanwezig. Tijdens het beraad maakt één persoon aantekeningen. Er wordt een voorzitter aangewezen die zorgt dat iedereen aan het woord komt. Als alles rondom de vraag is besproken, komen de hulpverleners erbij en worden de uitkomsten gedeeld.

Vervolg van netwerkverkenning

De netwerkverkenners van iHub beoordelen met de hulpverleners en ouders of er sprake is van een match. Als dat zo is worden er afspraken gemaakt over de ondersteuning. De hulpvraag kan deel- of voltijd pleegzorg zijn. Als het netwerk hier hulp in kan bieden, volgt een screening voor netwerkpleegzorg. Dan wordt onderzocht of de opvang in dit gezin past bij wat het kind nodig heeft.