Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Positive Behaviour Support (PBS)

Positive Behaviour Support (PBS)

Binnen iHub onderwijs werken we met (Schoolwide) Positive Behavior Support, ook wel afgekort tot (SW)PBS. PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen. Want voorkomen is beter dan ingrijpen! Positief gedrag wordt systematisch benoemd en gewaardeerd.

PBS zorgt voor een veilig en positief schoolklimaat, waarvan ieder kind optimaal kan profiteren. PBS is aantoonbaar succesvol in het vergroten van het gevoel van veiligheid van leerlingen. Met deze methode werken we aan het verminderen van problematisch gedrag, verlagen van pestgedrag en verbetering van schoolprestaties. De effectieve leertijd neemt toe en de betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces wordt vergroot. En, ook niet onbelangrijk: de docent krijgt meer plezier in het werk en de samenwerking met ouders wordt verbeterd. Docenten zijn beter in staat om zorg op maat te leveren. Zo verbetert PBS de onderwijs- en werksituatie.

Hoe het werkt
We vertalen de waarden van de school naar concrete positieve gedragsverwachtingen. Samen inventariseren we het grootste gedragsprobleem waar het team tegenaan loopt, bijvoorbeeld dat er in de kantine veel geschreeuwd wordt. Dan formuleren we een PBS-oplossing, in dit geval dat leerlingen rustig praten in de kantine. Na zes weken evalueren we. Er is veel aandacht voor borging van afspraken. Desgewenst pakken we daarna andere problemen aan.

Met PBS in de school kunnen we verbeteringen in gedrag meten. Voor gedragsproblemen worden preventieve oplossingen gevonden: gedragsverwachtingen voor leerlingen en medewerkers zijn altijd helder geformuleerd en worden aangeleerd. Door het stimuleren van gewenst gedrag, neemt probleemgedrag af.

Via onze ambulante onderwijstak Educé kan PBS ook in andere scholen worden ingevoerd.