Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Missie en visie

Missie en visie

iHub biedt gespecialiseerd onderwijs, specialistische jeugd-ggz en familiezorg aan jongeren en gezinnen. Onze expertise is het helpen van gezinnen met meervoudige, vaak complexe en langdurige problematiek. Met ruim drieduizend bevlogen medewerkers op locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland zetten we ons voor hen in.

Missie

iHub werkt aan twee grote maatschappelijke opdrachten van dit moment. We spannen ons in voor de transformatie van de jeugdzorg met het afbouwen van JeugdzorgPlus. Daarnaast richten we ons op het realiseren van passend en inclusief onderwijs. Bij iHub geloven we in de levenslust en de veerkracht van het kind. Met dit als vertrekpunt creëren we perspectief. Het gezin en het netwerk staan centraal bij onze hulp.

Visie

Wij werken toe naar een veerkrachtige generatie. We geloven dat het netwerk van het kind hier een belangrijke rol in speelt. Daarom betrekken we ouders, opvoeders en andere personen in de omgeving van het kind zo veel mogelijk. Met onze behandelprogramma’s op maat helpen we ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoeftes. We zetten in op hun veerkracht zodat ze zelf weer de regie krijgen over hun leven.

Zorg én onderwijs

Wat iHub anders maakt dan andere jeugdzorgaanbieders is de combinatie van zorg én onderwijs. Dit vind je bij ons – op sommige locaties zelfs letterlijk – onder één dak. Op die manier kunnen onze professionals nog beter maatwerk leveren. Onze scholen bieden begeleiding aan kinderen die (tijdelijk) zijn vastgelopen. Waar nodig kan iHub dan zorg en onderwijs samenbrengen. Een mooi voorbeeld hiervan is School2Care.

Aanbod

We willen onze jongeren en gezinnen weer zo goed mogelijk op weg helpen. Daarom wordt bij een behandelplan de gehele (thuis)situatie in kaart gebracht en meegenomen. We geloven in een sterk netwerk en betrekken alle leefgebieden bij de hulp die we bieden. Dat is te zien aan ons aanbod, dat bestaat uit de combinatie onderwijs en doorlopend integraal dagprogramma (DID), behandeling en therapie, gezinsbehandeling, verblijf en wonen. We onderscheiden onszelf door ons aanbod in te vullen met:

School2Care

Deze unieke onderwijszorg-methode is onder andere ontwikkeld door iHub. Met School2Care bieden we jongeren met problemen op meerdere levensgebieden twaalf uur per dag intensieve begeleiding. Hiermee maken we de doorstroom naar (vervolg)opleidingen of werk mogelijk. Ook zorgen we er met deze methode voor dat jongeren thuis kunnen blijven wonen.

Gezinsopname

Als 1 van de slechts 3 organisaties in Nederland bieden we hulp aan in de vorm van gezinsopnames. Bij iHub vinden we dat een integrale aanpak effectiever is dan een individuele behandeling. Met gezinsopnames kunnen we gezinnen helpen die naast ggz-problematiek te maken hebben met andere maatschappelijke problemen. Zoals schulden of huiselijk geweld. Door met het gezin samen te werken zijn we in staat effectief hulp te bieden in moeilijke situaties.

Alternatieven voor gesloten verblijf (JeugdzorgPlus)

Bij iHub doen we er alles aan om uithuisplaatsingen te voorkomen. Bijvoorbeeld met onze gezinsgerichte trajecten, professionals die zich inzetten voor zorg én onderwijs en dagbehandelingstrajecten. Ook wordt ons aanbod steeds meer ambulant doordat we inzetten op gezinsondersteuning vanuit het eigen netwerk van jongere en gezin.

Onderzoek

iHub werkt samen en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek voor de jeugdzorg. Kennis die we uit deze onderzoeken halen gebruiken we vervolgens in de praktijk en blijven we ontwikkelen. Door blijvend nieuwe vormen van hulp te onderzoeken kunnen we meer jongeren helpen en het jeugdzorglandschap veranderen. Lees meer over onderzoek bij iHub.

Bekijk ons volledige aanbod.

Geschiedenis

iHub is in 2017 opgericht als innovatie-platform om de samenwerking tussen de merken Horizon, Altra en De Opvoedpoli te stimuleren. Vanaf 2021 is iHub juridisch vereenvoudigd. Alle contracten met gemeentes en andere financiers worden inmiddels getekend namens iHub. Aan de ‘achterkant’ zijn we al langer één organisatie. Vanaf 2024 ook dus ook aan de voorkant. iHub heeft veel te danken aan de nalatenschap van Horizon, Altra en De Opvoedpoli. Alle expertise en eigenheid blijven binnen iHub voortbestaan en worden ingezet om nog beter onderwijs en familiezorg te kunnen bieden aan jongeren en gezinnen.