Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Het verhaal achter familiezorg

Het verhaal achter familiezorg

Bij iHub staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal. Maar met een sterke focus op de kwaliteit van familierelaties. Of het nu gaat om ouders, familieleden, vrienden of leerkrachten: deze relaties spelen een cruciale rol in de groei van een kind. Wanneer er zich ontwikkelingsvragen of -problemen voordoen, is het betrekken van deze sociale omgeving belangrijk.

Gezinsgericht

De benadering van iHub is sterk gezinsgericht. Zelfs wanneer een kind tijdelijk ergens anders verblijft, streven we ernaar belangrijke relaties te betrekken. We begrijpen dat elk kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt, met een unieke hechtingsstijl. Hier houden we altijd rekening mee.

Kernkarakteristieken familiezorg
Kernkarakteristieken familiezorg

Het kind in beeld

We brengen de algehele ontwikkeling van het kind gedetailleerd in kaart. Inclusief moeilijkheden en kwetsbaarheden, maar ook sterke punten, interesses en talenten. Deze analyse helpt ons om gerichte ondersteuning te bieden.

Ouderschap in beeld

Ouderschap is een uitdagende taak die vaak gepaard gaat met gevoelens van onzekerheid en schuld. We zien dat opvoedingsstijlen vaak voortkomen uit persoonlijke ervaringen. Daarom richten we ons ook op ouders zelf. Inclusief mogelijke eigen psychische of emotionele uitdagingen die het gezin beïnvloeden.

Gezin in beeld

Moeilijkheden in de ontwikkeling van een kind zijn zelden op zichzelf staand en hebben vaak te maken met bredere gezinsdynamieken. We brengen zowel helpende als belemmerende patronen binnen het gezin in kaart. Dit doen we om effectieve ondersteuning te kunnen bieden.

Grootfamilie en andere belangrijke relaties

We begrijpen dat eigenschappen en patronen vaak generaties lang worden doorgegeven, zowel positieve als negatieve. Daarom betrekken we ook andere belangrijke relaties zoals familie, vrienden en school in ons zorgplan.

Gezinsplan

Onze aanpak is altijd op maat gemaakt, waarbij we samen met het gezin een plan opstellen dat aansluit bij hun behoeften en doelen. We bieden een een groot aanbod aan bewezen effectieve behandelingen. Deze behandelingen hebben altijd de bredere context van het gezin als uitgangpunt.

Bijdragen aan veerkracht

Bij iHub streven we ernaar om gezinnen te ondersteunen door in te spelen op hun unieke behoeften en situaties. Door ons te richten op de familierelaties, willen we bijdragen aan de veerkracht en ontwikkeling van ieder kind en gezin dat we helpen.

Aanbod

Bekijk hier op welke manieren wij jongeren en hun families hulp bieden: