Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Eén iHub

Altra, Horizon en De Opvoedpoli veranderen van naam. Vanaf nu heten we iHub onderwijs & familiezorg. Lees meer over wat dat betekent. 

Samen Hier

Samen Hier

In het kort

  • Duurzaam contact met beide ouders
  • Veilig toewerken naar contact(herstel) tussen ouders
  • Ouders en kind(eren) kunnen onder begeleiding samen zijn

Wat is Samen Hier?

Ieder kind heeft recht op een veilig en duurzaam contact met beide ouders. Na een scheiding is het belangrijk dat ouders samen afspraken maken over het contact met de kinderen. Het lukt ouders niet altijd zelf om hier vorm aan te geven. Met Samen Hier biedt iHub een plek waar ouders en kind(eren) onder begeleiding samen kunnen zijn. Op een veilige manier wordt er toegewerkt naar duurzaam en veilig contact(herstel).

Scheidingen kunnen zo complex en ingewikkeld verlopen, dat ouders het belang van hun kind uit het oog verliezen. Een geschiedenis van geweld, verwaarlozing of andere factoren kunnen een rol spelen. Hierdoor is het contact tussen één van de ouders en het kind vastgelopen. Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is contact met beide ouders van groot belang.

Voor wie is Samen Hier?

Samen Hier is er voor ouders en kinderen die (langdurig) geen contact hebben. De oorzaak hiervan is een hoogoplopende strijd of onveiligheid. De ouders kunnen (nog) niet samen het gesprek aangaan. iHub kan dan met Samen Hier begeleiding bieden.

Aanpak

Als er geen contact (meer) is tussen ouders en kind(eren), werkt een contactbegeleider samen met de ouders toe naar veilig en duurzaam contact. Of herstel van het contact. Per situatie bekijken we welke behandeling het beste aansluit.

We maken altijd gebruik van Video-interactiebegeleiding (VIB). De begeleider kan daarnaast gebruik maken van:

  • Gedragsobservaties;
  • Words & Pictures;
  • Screening;
  • Diagnostiek.

De begeleider richt zich op het behoud van veiligheid en het stimuleren van het contact. Daarnaast zijn het coachen van ouders en het in kaart brengen van de hechting belangrijk. Ook worden ouders geholpen onderling afspraken te maken over het gedeelde ouderschap. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie.

Waar is deze hulp?

Voor Samen Hier kun je terecht bij iHub familiezorg in Amsterdam.

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Ben je verwijzer en wil je een kind of jongere aanmelden voor onze zorg? Ga dan naar onze aanmeldpagina. Bij iHub meld je aan met een hulpvraag, niet voor een specifieke behandeling.